Português para iniciantes

SHTONI NJË XHIRIM TË RI!0 % thanë se është "I MIRË" (8 votes)