ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - 官話

100% GOOD (1 votes)ΑναπάντητοςΓλωσσική Ερώτηση
What are the different words for the pinyin ”MA” in Chinese?

ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

rong918 profile picture rong918June 2021
Ma in Chinese is 媽,some other words has the same meaning are 娘、母親、家慈、家母