ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - 官話

Ψηφίστε τώρα!ΑπαντήθηκεΓλωσσική Ερώτηση
谁可以帮助我?

Hi !

What's the difference between "...来“ ;”从...开始“ and "自从... 以后" ?

I often mix them up, in which context do you use them ?

ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
  • 3 απαντήσεις
Ferris121212 profile picture Ferris121212March 2019
you can use them in same way, they are very similar. we Chinese cannot distinguish them.
GrimPixel profile picture GrimPixelMarch 2019
The latter two mean “start from ...” and “after ...”. The first one has a lot of meanings. You can search it in Pleco.