ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - 官話

Ψηφίστε τώρα!Επιλυμένη απορία / απαντημένη ερώτηση Γλωσσική Ερώτηση
谁可以帮助我?

Hi !

What's the difference between "...来“ ;”从...开始“ and "自从... 以后" ?

I often mix them up, in which context do you use them ?

ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
 • 3 απαντήσεις
Ferris121212 profile picture Ferris121212   
you can use them in same way, they are very similar. we Chinese cannot distinguish them.
  March 2019100% GOOD (1 votes)
 • Noellysnow profile picture Noellysnow   
  Ok, thank you for your answer
   March 2019
GrimPixel profile picture GrimPixel   
The latter two mean “start from ...” and “after ...”. The first one has a lot of meanings. You can search it in Pleco.
  March 2019Ψηφίστε τώρα!