Icelandic ➡ Tên ngôn ngữ mẹ đẻ (tên gốc): Íslenska
➡ Cách gọi khác: Íslenska
➡ Ngôn ngữ này được sử dụng trong các nước sau: Iceland
➡ Lessons - Íslenska