GIVE ANSWERS - Suomen kieli

Votoni tani!i papërgjigjurPyetje në gjuhën
🕒 How do we Express the Future in Finnish?

GIVE ANSWERS

Ianglish profile picture Ianglish4 javë më parë
just with present tense (official) or is going to be