ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - English

Ψηφίστε τώρα!Αναπάντητος
Hi everyone, i would like to make a resume in english and i need some help . Thank u
ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
  • 1 απαντήσεις
sincereandrespect profile picture sincereandrespectJanuary 2013
Hello,
There are many samples on the Internet, you can be easy to seek out it.
And I have some samples of resume in English, I can send it to you as reference if you want.