ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - English

Ψηφίστε τώρα!Αναπάντητος
Exchange English/Russian

Hi everyone,

I'm looking for native English speakers as friends who would like to improve their Russian by talks in Whatsapp or Skype. Main point would be pronunciation trainings.

ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
  • 0 απαντήσεις