ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - English

Ψηφίστε τώρα!Αναπάντητος
My italian for your english in Milan? Anyone??
ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
  • 1 απαντήσεις
Paddymack profile picture PaddymackMarch 2013
Hi, I am learning Italian and can speak English well. Are you still looking for someone to practice your English with?