Kyrgyzstan - Mạng lưới Polyglot

TỔ CHỨC MỘT BUỔI HỌP NHÓM MỚI TẠI ĐÂY!Điền tên thành phố của bạn:
Chào mừng Kyrgyzstan tới mạng lưới Polyglot
HELLO PEOPLE !!!

This website will help you to be more international !

Let's join us !!!


Lời nhận xét
 • 28 Lời nhận xét
elaman profile picture elamanNovember 2014
Кандай
Renat-expert profile picture Renat-expertJune 2013
Ищу англоязычного собеседника!
Ravshanbek profile picture RavshanbekSeptember 2014
Hallo everyone
V_FLYtrap profile picture V_FLYtrapOctober 2012
we should have a nice chat...
 • Không có buổi họp nhóm nào được tìm thấy tại Kyrgyzstan.
Tạo sự kiện (Kyrgyzstan)
Thành viên
 • AlyM profile picture
 • Bekzhann profile picture
 • Nuraiymka profile picture
 • meerim_bal2 profile picture
 • Chyngyz_Kurmanov profile picture
 • aysuluu88 profile picture
 • Saikal_Myrzabekova profile picture
 • imkarinn profile picture
 • AnastasER profile picture
 • MaryAnn1998 profile picture
 • Sofi2012 profile picture
 • Batyi profile picture
 • Asstra profile picture
 • DevilSmile profile picture
 • janadenova profile picture
 • Afrokyrgyz profile picture
 • roza_abdim profile picture
 • Zhiba profile picture
 • lias_abas profile picture
 • akmoor profile picture
 • Sultan_khan profile picture
 • Amado029 profile picture
 • saadabek profile picture
 • meerim_bal profile picture
 • Nurtazhibaeva profile picture
 • mary_attok profile picture
 • Eldar777 profile picture
 • ERnisandashov profile picture
 • Jaka88888 profile picture
 • ibrahim78 profile picture
 • Begim profile picture
 • Begimmoon profile picture
 • oyunbilegg profile picture
 • Sha1lene profile picture
 • Mariya5898 profile picture
 • Anidam profile picture