Kyrgyzstan - Mạng lưới Polyglot

TỔ CHỨC MỘT BUỔI HỌP NHÓM MỚI TẠI ĐÂY!Điền tên thành phố của bạn:
Chào mừng Kyrgyzstan tới mạng lưới Polyglot
HELLO PEOPLE !!!

This website will help you to be more international !

Let's join us !!!


Lời nhận xét
 • 28 Lời nhận xét
elaman profile picture elaman   
Кандай
  November 2014
Renat-expert profile picture Renat-expert   
Ищу англоязычного собеседника!
  June 2013
 • Maksatbay profile picture Maksatbay   
  I am English speaker!
   October 2014
Ravshanbek profile picture Ravshanbek   
Hallo everyone
  September 2014
V_FLYtrap profile picture V_FLYtrap   
we should have a nice chat...
  October 2012
 • Beks profile picture Beks   
  can we get private talk
   September 2013
 • Beks profile picture Beks   
  that's right
   September 2013
 • Beks profile picture Beks   
  heeey
   September 2013
 • Không có buổi họp nhóm nào được tìm thấy tại Kyrgyzstan.
Tạo sự kiện (Kyrgyzstan)
Thành viên
 • Sultan_khan profile picture
 • Saikal_Myrzabekova profile picture
 • akmoor profile picture
 • Nurtazhibaeva profile picture
 • mary_attok profile picture
 • Eldar777 profile picture
 • meerim_bal2 profile picture
 • ERnisandashov profile picture
 • Sofi2012 profile picture
 • Jaka88888 profile picture
 • imkarinn profile picture
 • lias_abas profile picture
 • ibrahim78 profile picture
 • Begim profile picture
 • Begimmoon profile picture
 • oyunbilegg profile picture
 • Sha1lene profile picture
 • Mariya5898 profile picture
 • Anidam profile picture
 • dogugun_er profile picture
 • aidana_abd profile picture
 • Aijana04 profile picture
 • asan_balky profile picture
 • daveda profile picture
 • Zulyamaya profile picture
 • Nura8 profile picture
 • Muratbek profile picture
 • Elias_el profile picture
 • Gulzaada profile picture
 • TanyaAbdi profile picture
 • Goudwinn profile picture
 • AronRalston profile picture
 • Aeinur profile picture
 • karachach_ profile picture
 • MaryAnn1998 profile picture
 • Dianagudz profile picture