Germany - Mạng lưới Polyglot

TỔ CHỨC MỘT BUỔI HỌP NHÓM MỚI TẠI ĐÂY!Điền tên thành phố của bạn:
Chào mừng Germany tới mạng lưới Polyglot

carteLời nhận xét
  • 181 Lời nhận xét
brainfruit profile picture brainfruitDecember 2013
Hi Vanchester, I am german. What question do you have?
pythonner profile picture pythonnerJanuary 2020
hallo
ich bin rass. was heist du?
ich wohne im iran. ich mochte mit ein man deutsch lernen.
kannst du mir hilfen?