Εικόνα συνάντησης: 🇩🇪 🇫🇷 Soirée Allemand, Français LUNDIS