Cyprus - Mạng lưới Polyglot

TỔ CHỨC MỘT BUỔI HỌP NHÓM MỚI TẠI ĐÂY!Điền tên thành phố của bạn:
Chào mừng Cyprus tới mạng lưới Polyglot

Welcome to Cyprus network!Lời nhận xét
 • 1 Lời nhận xét
Gleybson profile picture GleybsonJuly 2019
Hi guys. My name is Gleybson, I live in southern Brazil. I am learning Greek and would like to contact native speakers of Greek. I can help you with Portuguese. If you are interested please contact us.

Oi pessoal. Meu nome é Gleybson, moro no sul do Brasil. Estou aprendendo grego e gostaria de contato com pessoas nativas do idioma grego. Posso te ajudar com Português. Se tiver interesse entre em contato.

Họ nói đến chúng tôi!

Media coverage - Polyglot Club
 • Không có buổi họp nhóm nào được tìm thấy tại Cyprus.
Tạo sự kiện (Cyprus)
Thành viên
 • sethood profile picture
 • Victor_V_V profile picture
 • NansyKosma profile picture
 • rainman1984 profile picture
 • Dmitry777 profile picture
 • Enzer profile picture
 • Hellothere333 profile picture
 • ismetralfz profile picture
 • AnnZykova profile picture
 • antonia_an profile picture
 • MariaC26 profile picture
 • Zyzz profile picture
 • StefanieSolomou profile picture
 • archi_alt profile picture
 • irina_avel profile picture
 • glodi_kabe profile picture
 • Sokot profile picture
 • mamontov_a profile picture
 • Neophytos profile picture
 • mamontino profile picture
 • victor_pro profile picture
 • elbaraa_ha profile picture
 • danielcorb profile picture
 • oksana_che profile picture
 • marko_kost profile picture
 • MTDis profile picture
 • Vigils profile picture
 • Nov-5 profile picture
 • emmanuella2 profile picture
 • obida_mahd profile picture
  arz
 • Rusjan profile picture
 • Irinachernaya profile picture
 • Geremybrownteacher profile picture
 • tonic_mule profile picture
 • EthanneL72 profile picture
 • Alex9693 profile picture