Bosnia and Herzegovina - Mạng lưới Polyglot

TỔ CHỨC MỘT BUỔI HỌP NHÓM MỚI TẠI ĐÂY!Điền tên thành phố của bạn:
Chào mừng Bosnia and Herzegovina tới mạng lưới Polyglot

Hy,

We are happy to welcome you on our PolyglotClub pages :)

Write comments, find friends an enjoy every moment spending with us, and..of course...learn Bosnian :)))Lời nhận xét
 • 86 Lời nhận xét
Ridwan profile picture RidwanAugust 2016
Hi to Bosnia from India. I would like to know you people this is my first time.
medihakarahasanovic profile picture medihakarahasanovicDecember 2013
pozdrav iz Gradacca
Jaca29 profile picture Jaca29December 2013
Hi from Sarajevo
eldinmehmedinovic profile picture eldinmehmedinovicNovember 2013
ZDRAVO
jasna40 profile picture jasna40March 2013
Hello from Bosnia : )

Họ nói đến chúng tôi!

Media coverage - Polyglot Club
SKI LATINO POLYGLOT 2020
 • Không có buổi họp nhóm nào được tìm thấy tại Bosnia and Herzegovina.
Tạo sự kiện (Bosnia and Herzegovina)
Thành viên
 • OgnjenBanovic profile picture
 • Leejla profile picture
 • ivona_4 profile picture
 • zecevic_bo profile picture
 • rialda_pus profile picture
 • alisa_omer profile picture
 • Gethrodrak profile picture
 • Lokii profile picture
 • belma_cati profile picture
 • Belma97 profile picture
 • vidale profile picture
 • sahmaN profile picture
 • Ilina_8 profile picture
 • Annes007 profile picture
 • fatima_muj profile picture
 • Joco33 profile picture
 • Idragana profile picture
 • ANYJA profile picture
 • brankica_s profile picture
 • filip_cofi profile picture
 • Anah123 profile picture
 • Execute1315 profile picture
 • Goce1986 profile picture
 • frtkucuk profile picture
 • ruslandichi profile picture
 • branka_ram profile picture
 • xato_meri profile picture
 • dukicmarija profile picture
 • ljiljanm profile picture
 • LeoLeon profile picture
 • Alen34 profile picture
 • BoleS76 profile picture
 • Ce3ar profile picture
 • NekiLik profile picture
 • MirySarit profile picture
 • stefan_jov profile picture