در مورد سفر ما

اقامت است برای همه کسانی که می خواهند به صرف یک هفته در کوه ها در کوه های آلپ فرانسه در فضای بین المللی و دوستانه.

چه کسی می تواند شرکت کنند؟

بین المللی که می خواهند به کشف اسکی و کوه های آلپ فرانسه در یک فضای دوستانه، فرانسوی که خواهان انجام یک زبان خارجی، زوج ها و گروه از دوستان. تعداد شرکت کنندگان: 170 بلیط در دسترس است.

به عنوان مثال برنامه

- صبح: اسکی و یا snowshoeing و (به تنهایی یا در گروه های کوچک). - بعد از ظهر: اسکی و یا استخر شنا - اواخر بعد از ظهر: احزاب بین المللی - عصر: کنسرت، رقص، سرگرمی، ...

زبان گفتاری

بیشتر از 15 زبانهای گفتاری در طول اقامت خود: انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، پرتغالی، ایتالیایی، آلمانی، چینی، روسی، لهستانی ...

رده سنی

از 20 به 60 ساله: محدوده سنی مشاهده شده در نسخه های قبلی: یک سوم از شرکت کنندگان: از 20 به 35 ساله، یک سوم دیگر شرکت کنندگان: از 35 به 45 ساله، سوم از شرکت کنندگان: 60 و بیشتر.

170 شركت كنندگان
8 روز
120 دامنه های اسکی
45 فعالیت
15 ملیت
12 زبان گفتاری

استقبال جلسه در پذیرش.

کیف های خود را زمین بگذارید و در حوالی یک کافه با همدیگر آشنا شوید.

ورود

با یکدیگر آشنا شوید. توزیع شرکت کنندگان در آپارتمان و اتاق.

ارائه از هفته

میزبان و سازمان خود را ارائه خواهد شد از هفته را.

شام

صبحانه، ناهار و شام را در قیمت اقامت گنجانده شده است. این وعده های غذایی بسته بندی شده هستند و به محض ورودتان به شما تحویل داده می شوند. این بسته ها شامل همه وعده های غذایی شما در طول هفته بوده و به آپارتمان شما برده می شوند. (هرآپارتمان دارای یک آشپزخانه است)
به عنوان مثال از غذاهای: Moussaka و، کوسکوس، استیک گوشت با استخوان ... ظروف توسط یک شرکت غذا آماده شده است.
به عنوان یک گزینه، شما می توانید فرمول 'وعده غذایی در رستوران' برای گرفتن 135 € از جمله تمام وعده های غذایی شب (از جمله تخصص Savoyard).

عصر و شب خود را آزادانه بگذرانید

در طول این شب شما آزادانه می توانید رفت و آمد مکرر با دیگر شرکت کنندگان مراجعه کنید.

صبحانه

صبحانه، ناهار و شام را در قیمت اقامت گنجانده شده است. این وعده های غذایی بسته بندی شده هستند و به محض ورودتان به شما تحویل داده می شوند. این بسته ها شامل همه وعده های غذایی شما در طول هفته بوده و به آپارتمان شما برده می شوند. (هرآپارتمان دارای یک آشپزخانه است)
به عنوان مثال از غذاهای: Moussaka و، کوسکوس، استیک گوشت با استخوان ... ظروف توسط یک شرکت غذا آماده شده است.
به عنوان یک گزینه، شما می توانید فرمول 'وعده غذایی در رستوران' برای گرفتن 135 € از جمله تمام وعده های غذایی شب (از جمله تخصص Savoyard).

snowshoeing و قیمت بسته:

snowshoeing و با ESF (فرانسه اسکی مدرسه) (9:30 am - 12:30 pm)

اسکی قیمت بسته:

اسکی هم در طول روز در گروه از همان سطح.

ناهار

صبحانه، ناهار و شام را در قیمت اقامت گنجانده شده است. این وعده های غذایی بسته بندی شده هستند و به محض ورودتان به شما تحویل داده می شوند. این بسته ها شامل همه وعده های غذایی شما در طول هفته بوده و به آپارتمان شما برده می شوند. (هرآپارتمان دارای یک آشپزخانه است)
به عنوان مثال از غذاهای: Moussaka و، کوسکوس، استیک گوشت با استخوان ... ظروف توسط یک شرکت غذا آماده شده است.
به عنوان یک گزینه، شما می توانید فرمول 'وعده غذایی در رستوران' برای گرفتن 135 € از جمله تمام وعده های غذایی شب (از جمله تخصص Savoyard).

snowshoeing و قیمت بسته:

15:00:
استخر شنا (رایگان)فعالیت های اختیاری: - Sledging (از 3km) + 7 € - سونا / جکوزی + 5 € ماساژ 45 € - سگهای سورتمه سوار + 46 € ...
اسکی قیمت بسته: اسکی در گروه از همان سطح.

نشست چند زبانی

انگلیسی کلاس، بازی، تبادل زبان (فارسی) با میزبان چند زبانی باشگاه خود را (1 نوشیدنی رایگان) یا کلاس رقص لاتین (1 ساعت = 10 € یا پاس هفتگی 18 ساعت کلاس = 40 €)

شام

صبحانه، ناهار و شام را در قیمت اقامت گنجانده شده است. این وعده های غذایی بسته بندی شده هستند و به محض ورودتان به شما تحویل داده می شوند. این بسته ها شامل همه وعده های غذایی شما در طول هفته بوده و به آپارتمان شما برده می شوند. (هرآپارتمان دارای یک آشپزخانه است)
به عنوان مثال از غذاهای: Moussaka و، کوسکوس، استیک گوشت با استخوان ... ظروف توسط یک شرکت غذا آماده شده است.
به عنوان یک گزینه، شما می توانید فرمول 'وعده غذایی در رستوران' برای گرفتن 135 € از جمله تمام وعده های غذایی شب (از جمله تخصص Savoyard).

حزب زبانی

رقص، زبان و تبادل فرهنگی، لذت داشتن با هم.

صبحانه

صبحانه، ناهار و شام را در قیمت اقامت گنجانده شده است. این وعده های غذایی بسته بندی شده هستند و به محض ورودتان به شما تحویل داده می شوند. این بسته ها شامل همه وعده های غذایی شما در طول هفته بوده و به آپارتمان شما برده می شوند. (هرآپارتمان دارای یک آشپزخانه است)
به عنوان مثال از غذاهای: Moussaka و، کوسکوس، استیک گوشت با استخوان ... ظروف توسط یک شرکت غذا آماده شده است.
به عنوان یک گزینه، شما می توانید فرمول 'وعده غذایی در رستوران' برای گرفتن 135 € از جمله تمام وعده های غذایی شب (از جمله تخصص Savoyard).

snowshoeing و قیمت بسته:

snowshoeing و با ESF (فرانسه اسکی مدرسه) (9:30 am - 12:30 pm)

اسکی قیمت بسته:

اسکی هم در طول روز در گروه از همان سطح.

ناهار

صبحانه، ناهار و شام را در قیمت اقامت گنجانده شده است. این وعده های غذایی بسته بندی شده هستند و به محض ورودتان به شما تحویل داده می شوند. این بسته ها شامل همه وعده های غذایی شما در طول هفته بوده و به آپارتمان شما برده می شوند. (هرآپارتمان دارای یک آشپزخانه است)
به عنوان مثال از غذاهای: Moussaka و، کوسکوس، استیک گوشت با استخوان ... ظروف توسط یک شرکت غذا آماده شده است.
به عنوان یک گزینه، شما می توانید فرمول 'وعده غذایی در رستوران' برای گرفتن 135 € از جمله تمام وعده های غذایی شب (از جمله تخصص Savoyard).

snowshoeing و قیمت بسته:

15:00:
استخر شنا (رایگان)فعالیت های اختیاری: - Sledging (از 3km) + 7 € - سونا / جکوزی + 5 € ماساژ 45 € - سگهای سورتمه سوار + 46 € ...
اسکی قیمت بسته: اسکی در گروه از همان سطح.

نشست چند زبانی

انگلیسی کلاس، بازی، تبادل زبان (فارسی) با میزبان چند زبانی باشگاه خود را (1 نوشیدنی رایگان) یا کلاس رقص لاتین (1 ساعت = 10 € یا پاس هفتگی 18 ساعت کلاس = 40 €)

مهمانی با شام

شب در یک رستوران Savoyard (ظروف از 12 €) و پس از یک حزب رقص

صبحانه

صبحانه، ناهار و شام را در قیمت اقامت گنجانده شده است. این وعده های غذایی بسته بندی شده هستند و به محض ورودتان به شما تحویل داده می شوند. این بسته ها شامل همه وعده های غذایی شما در طول هفته بوده و به آپارتمان شما برده می شوند. (هرآپارتمان دارای یک آشپزخانه است)
به عنوان مثال از غذاهای: Moussaka و، کوسکوس، استیک گوشت با استخوان ... ظروف توسط یک شرکت غذا آماده شده است.
به عنوان یک گزینه، شما می توانید فرمول 'وعده غذایی در رستوران' برای گرفتن 135 € از جمله تمام وعده های غذایی شب (از جمله تخصص Savoyard).

snowshoeing و قیمت بسته:

Hike at the Bellecôte ice cave located at 3000m altitude (+15 €) or do you own activities freely

اسکی قیمت بسته:

اسکی هم در طول روز در گروه از همان سطح.

ناهار

صبحانه، ناهار و شام را در قیمت اقامت گنجانده شده است. این وعده های غذایی بسته بندی شده هستند و به محض ورودتان به شما تحویل داده می شوند. این بسته ها شامل همه وعده های غذایی شما در طول هفته بوده و به آپارتمان شما برده می شوند. (هرآپارتمان دارای یک آشپزخانه است)
به عنوان مثال از غذاهای: Moussaka و، کوسکوس، استیک گوشت با استخوان ... ظروف توسط یک شرکت غذا آماده شده است.
به عنوان یک گزینه، شما می توانید فرمول 'وعده غذایی در رستوران' برای گرفتن 135 € از جمله تمام وعده های غذایی شب (از جمله تخصص Savoyard).

snowshoeing و قیمت بسته:

15:00:
استخر شنا (رایگان)فعالیت های اختیاری: - Sledging (از 3km) + 7 € - سونا / جکوزی + 5 € ماساژ 45 € - سگهای سورتمه سوار + 46 € ...
اسکی قیمت بسته: اسکی در گروه از همان سطح.

نشست چند زبانی

انگلیسی کلاس، بازی، تبادل زبان (فارسی) با میزبان چند زبانی باشگاه خود را (1 نوشیدنی رایگان) یا کلاس رقص لاتین (1 ساعت = 10 € یا پاس هفتگی 18 ساعت کلاس = 40 €)

شام

صبحانه، ناهار و شام را در قیمت اقامت گنجانده شده است. این وعده های غذایی بسته بندی شده هستند و به محض ورودتان به شما تحویل داده می شوند. این بسته ها شامل همه وعده های غذایی شما در طول هفته بوده و به آپارتمان شما برده می شوند. (هرآپارتمان دارای یک آشپزخانه است)
به عنوان مثال از غذاهای: Moussaka و، کوسکوس، استیک گوشت با استخوان ... ظروف توسط یک شرکت غذا آماده شده است.
به عنوان یک گزینه، شما می توانید فرمول 'وعده غذایی در رستوران' برای گرفتن 135 € از جمله تمام وعده های غذایی شب (از جمله تخصص Savoyard).

حزب زبانی

رقص، زبان و تبادل فرهنگی، لذت داشتن با هم.

صبحانه

صبحانه، ناهار و شام را در قیمت اقامت گنجانده شده است. این وعده های غذایی بسته بندی شده هستند و به محض ورودتان به شما تحویل داده می شوند. این بسته ها شامل همه وعده های غذایی شما در طول هفته بوده و به آپارتمان شما برده می شوند. (هرآپارتمان دارای یک آشپزخانه است)
به عنوان مثال از غذاهای: Moussaka و، کوسکوس، استیک گوشت با استخوان ... ظروف توسط یک شرکت غذا آماده شده است.
به عنوان یک گزینه، شما می توانید فرمول 'وعده غذایی در رستوران' برای گرفتن 135 € از جمله تمام وعده های غذایی شب (از جمله تخصص Savoyard).

snowshoeing و قیمت بسته:

snowshoeing و با ESF (فرانسه اسکی مدرسه) (9:30 am - 12:30 pm)

اسکی قیمت بسته:

اسکی هم در طول روز در گروه از همان سطح.

ناهار

صبحانه، ناهار و شام را در قیمت اقامت گنجانده شده است. این وعده های غذایی بسته بندی شده هستند و به محض ورودتان به شما تحویل داده می شوند. این بسته ها شامل همه وعده های غذایی شما در طول هفته بوده و به آپارتمان شما برده می شوند. (هرآپارتمان دارای یک آشپزخانه است)
به عنوان مثال از غذاهای: Moussaka و، کوسکوس، استیک گوشت با استخوان ... ظروف توسط یک شرکت غذا آماده شده است.
به عنوان یک گزینه، شما می توانید فرمول 'وعده غذایی در رستوران' برای گرفتن 135 € از جمله تمام وعده های غذایی شب (از جمله تخصص Savoyard).

snowshoeing و قیمت بسته:

15:00:
استخر شنا (رایگان)فعالیت های اختیاری: - Sledging (از 3km) + 7 € - سونا / جکوزی + 5 € ماساژ 45 € - سگهای سورتمه سوار + 46 € ...
اسکی قیمت بسته: اسکی در گروه از همان سطح.

نشست چند زبانی

انگلیسی کلاس، بازی، تبادل زبان (فارسی) با میزبان چند زبانی باشگاه خود را (1 نوشیدنی رایگان) یا کلاس رقص لاتین (1 ساعت = 10 € یا پاس هفتگی 18 ساعت کلاس = 40 €)

شام

صبحانه، ناهار و شام را در قیمت اقامت گنجانده شده است. این وعده های غذایی بسته بندی شده هستند و به محض ورودتان به شما تحویل داده می شوند. این بسته ها شامل همه وعده های غذایی شما در طول هفته بوده و به آپارتمان شما برده می شوند. (هرآپارتمان دارای یک آشپزخانه است)
به عنوان مثال از غذاهای: Moussaka و، کوسکوس، استیک گوشت با استخوان ... ظروف توسط یک شرکت غذا آماده شده است.
به عنوان یک گزینه، شما می توانید فرمول 'وعده غذایی در رستوران' برای گرفتن 135 € از جمله تمام وعده های غذایی شب (از جمله تخصص Savoyard).

حزب زبانی

رقص، زبان و تبادل فرهنگی، لذت داشتن با هم.

صبحانه

صبحانه، ناهار و شام را در قیمت اقامت گنجانده شده است. این وعده های غذایی بسته بندی شده هستند و به محض ورودتان به شما تحویل داده می شوند. این بسته ها شامل همه وعده های غذایی شما در طول هفته بوده و به آپارتمان شما برده می شوند. (هرآپارتمان دارای یک آشپزخانه است)
به عنوان مثال از غذاهای: Moussaka و، کوسکوس، استیک گوشت با استخوان ... ظروف توسط یک شرکت غذا آماده شده است.
به عنوان یک گزینه، شما می توانید فرمول 'وعده غذایی در رستوران' برای گرفتن 135 € از جمله تمام وعده های غذایی شب (از جمله تخصص Savoyard).

snowshoeing و قیمت بسته:

snowshoeing و با ESF (فرانسه اسکی مدرسه) (9:30 am - 12:30 pm)

اسکی قیمت بسته:

اسکی هم در طول روز در گروه از همان سطح.

ناهار

صبحانه، ناهار و شام را در قیمت اقامت گنجانده شده است. این وعده های غذایی بسته بندی شده هستند و به محض ورودتان به شما تحویل داده می شوند. این بسته ها شامل همه وعده های غذایی شما در طول هفته بوده و به آپارتمان شما برده می شوند. (هرآپارتمان دارای یک آشپزخانه است)
به عنوان مثال از غذاهای: Moussaka و، کوسکوس، استیک گوشت با استخوان ... ظروف توسط یک شرکت غذا آماده شده است.
به عنوان یک گزینه، شما می توانید فرمول 'وعده غذایی در رستوران' برای گرفتن 135 € از جمله تمام وعده های غذایی شب (از جمله تخصص Savoyard).

snowshoeing و قیمت بسته:

15:00:
استخر شنا (رایگان)فعالیت های اختیاری: - Sledging (از 3km) + 7 € - سونا / جکوزی + 5 € ماساژ 45 € - سگهای سورتمه سوار + 46 € ...
اسکی قیمت بسته: اسکی در گروه از همان سطح.

نشست چند زبانی

انگلیسی کلاس، بازی، تبادل زبان (فارسی) با میزبان چند زبانی باشگاه خود را (1 نوشیدنی رایگان) یا کلاس رقص لاتین (1 ساعت = 10 € یا پاس هفتگی 18 ساعت کلاس = 40 €)

شام

صبحانه، ناهار و شام را در قیمت اقامت گنجانده شده است. این وعده های غذایی بسته بندی شده هستند و به محض ورودتان به شما تحویل داده می شوند. این بسته ها شامل همه وعده های غذایی شما در طول هفته بوده و به آپارتمان شما برده می شوند. (هرآپارتمان دارای یک آشپزخانه است)
به عنوان مثال از غذاهای: Moussaka و، کوسکوس، استیک گوشت با استخوان ... ظروف توسط یک شرکت غذا آماده شده است.
به عنوان یک گزینه، شما می توانید فرمول 'وعده غذایی در رستوران' برای گرفتن 135 € از جمله تمام وعده های غذایی شب (از جمله تخصص Savoyard).

حزب زبانی

رقص، زبان و تبادل فرهنگی، لذت داشتن با هم.

صبحانه

صبحانه، ناهار و شام را در قیمت اقامت گنجانده شده است. این وعده های غذایی بسته بندی شده هستند و به محض ورودتان به شما تحویل داده می شوند. این بسته ها شامل همه وعده های غذایی شما در طول هفته بوده و به آپارتمان شما برده می شوند. (هرآپارتمان دارای یک آشپزخانه است)
به عنوان مثال از غذاهای: Moussaka و، کوسکوس، استیک گوشت با استخوان ... ظروف توسط یک شرکت غذا آماده شده است.
به عنوان یک گزینه، شما می توانید فرمول 'وعده غذایی در رستوران' برای گرفتن 135 € از جمله تمام وعده های غذایی شب (از جمله تخصص Savoyard).

snowshoeing و قیمت بسته:

do you own activities freely

اسکی قیمت بسته:

اسکی هم در طول روز در گروه از همان سطح.

ناهار

صبحانه، ناهار و شام را در قیمت اقامت گنجانده شده است. این وعده های غذایی بسته بندی شده هستند و به محض ورودتان به شما تحویل داده می شوند. این بسته ها شامل همه وعده های غذایی شما در طول هفته بوده و به آپارتمان شما برده می شوند. (هرآپارتمان دارای یک آشپزخانه است)
به عنوان مثال از غذاهای: Moussaka و، کوسکوس، استیک گوشت با استخوان ... ظروف توسط یک شرکت غذا آماده شده است.
به عنوان یک گزینه، شما می توانید فرمول 'وعده غذایی در رستوران' برای گرفتن 135 € از جمله تمام وعده های غذایی شب (از جمله تخصص Savoyard).

snowshoeing و قیمت بسته:

15:00:
استخر شنا (رایگان)فعالیت های اختیاری: - Sledging (از 3km) + 7 € - سونا / جکوزی + 5 € ماساژ 45 € - سگهای سورتمه سوار + 46 € ...
اسکی قیمت بسته: اسکی در گروه از همان سطح.

نشست چند زبانی

انگلیسی کلاس، بازی، تبادل زبان (فارسی) با میزبان چند زبانی باشگاه خود را (1 نوشیدنی رایگان) یا کلاس رقص لاتین (1 ساعت = 10 € یا پاس هفتگی 18 ساعت کلاس = 40 €)

مهمانی با شام

شب در یک رستوران Savoyard (ظروف از 12 €) و پس از یک حزب رقص

صبحانه

صبحانه، ناهار و شام را در قیمت اقامت گنجانده شده است. این وعده های غذایی بسته بندی شده هستند و به محض ورودتان به شما تحویل داده می شوند. این بسته ها شامل همه وعده های غذایی شما در طول هفته بوده و به آپارتمان شما برده می شوند. (هرآپارتمان دارای یک آشپزخانه است)
به عنوان مثال از غذاهای: Moussaka و، کوسکوس، استیک گوشت با استخوان ... ظروف توسط یک شرکت غذا آماده شده است.
به عنوان یک گزینه، شما می توانید فرمول 'وعده غذایی در رستوران' برای گرفتن 135 € از جمله تمام وعده های غذایی شب (از جمله تخصص Savoyard).

وارسی

چک کردن قبل از ساعت های زیر است: 10:00

.بلیط خود را از اینجا خریداری کنید

سوال های متداول

زمان گرفتن اتاق: یکشنبه ساعت 17:00. همچنین گرفتن اتاق از ساعت 15:00 در لابی نیز ممکن است که در آنجا از شما با قهوه و خوراکی پذیرایی می شود. 7,10 زمان تحویل : یکشنبه بین 07:00تا 10:00
بله. یک رختکن در دفتر جهانگردی در مقابل ایستگاه اتوبوس Plagne Bellecôte وجود دارد.
هشدار، بین ساعت 12:30 تا 14:00 بسته است.
بله. معمولا 50 درصد از شرکت کنندگان تنها می آیند و 50 درصد آنان با همسر و یا با دوستان خود می آیند
شرکت کنندگان از سراسر جهان می آیند. کشورهای اصلی: فرانسه، انگلستان، ایالات متحده، ایرلند، ایتالیا، اسپانیا، امریکا لاتین، روسیه، چین ...
- برای snowshoes افزایش و یا در اطراف پیست اسکی راه رفتن: کفش پیاده روی - برای استخر: لباس شنا - برای کلاس های رقص: کفش های مخصوص رقص یا تنیس - برای آپارتمان: حوله حمام، حوله آشپزخانه، و در صورت نیاز یک پادری حمام - برای چک در: . 1 سپرده برای تجهیزات اسکی (100 €) . 1 سپرده برای آپارتمان (50 €) . 1 سپرده برای کارت استخر (1 €) . 1 سپرده برای هیئت مدیره آسانسور (1 €).
- وسایل دیگر: کرم ضدآفتاب، عینک آفتابی، دستکش، کلاه، لباس مخصوص اسکی، و یا شلوار جین ...
شرکت کنندگان معمولا بین 30 و 55 ساله هستند، اما اگر شما جوان یا مسن تر، خوش آمدید.
توزیع محل های اقامت بر اساس سن است.
بله. می توانید در فرم ثبت نام اسم افرادی را که می خواهید با آنها در یک جا بمانید را ذکر کنید.
از سوپرمارکتی که پایین اقامتگاه است می توانید مایحتاج ظرف غذای خود را تکمیل کنید. امکان کسر کردن هزینه ظرف غذای شما از مجموع هزینه وجود ندارد.
بله. ما همواره تعادل بین زنان و مردان را بررسی می کنیم. در صورت عدم تعادل، می تواتیم ثبت نام را تا اطلاع ثانوی به تعویق بیاندازیم.
بله ما همواره بررسی می کنیم که تعادل میان تعداد دختران و پسران برقرار باشد. در صورت عدم تعادل می توانیم ثبت نام ها را تا زمان برقراری تعادل معوق کنیم - مسیر سورتمه سواری المپیک,
- مسیر و رد سورتمه با بیش از دو کیلومتر درازا و طول ,
- غار یخ واقع در 3000 متر ارتفاع، بسیاری از کافهها و رستوران ها، برف، پاراگلایدر,
- استخر، سونا، جکوزی، بسیاری از مسیرهای از snowshoeing و یا صلیب کشور اسکی (دسترسی آزاد),
- سینما، بولینگ، پینگ پونگ، سنگ نوردی سالنی,...
La Plagne یکی از بزرگترین استراحتگاه فرانسه است!
بله. اقامتگاه، پرداخت Wi-Fi از پذیرش اقامت در دسترس را فراهم می کند.
با این حال، نوار Spitting Feathers، فقط 50 متر از محل اقامت ارائه می دهد رایگان Wi-Fi.
بسته های ما خواهد بود 'همه را شامل'. از این رو نمی توان به شما تخفیف ارائه می دهند اگر شما در حال حاضر تجهیزات خود را دارند.
بله شما میتونین لپ تاپ تون رو در یک جای امن قرار دهید مثل
بله امکان کرایه سشوار از قسمت پذیرش اقامتگاه وجود دارد.

یک سوال بپرسید

یرای پرسیدن سوال، وارد شوید یا با چند کلیک یک حساب کاربری ایجاد کنید.

نشانی

Résidence Maeva Bellecôte, 73210 Mâcot-la-Plagne, France

تماس: +33 6 20 27 81 65 (Alain)