Polish or English conversations/translations in the Neuroscience field

Teaching / Online Language Teaching
Language(s): Polish English
  • Not rated yet
  • 14 days delivery
Poland
Poland

100% Secure

Job is done or money back
  • You pay only the listed price without any hidden costs.
  • We keep your money until you are happy with the delivered work.
  • The job will be done or your money will be returned.

Job Description

Neuroscience PhD candidate with 10+ years’ experience in scientific translations.

Hi! I`m currently finishing my PhD thesis and I would like to offer you conversations Polish/English. I’m fluent in Polish/English neuroscientific and general scientific terminology. I also have experience in creating,editing and translating science texts, both in Polish and English.
15€/h- conversation price. Translating or editing prices are established after providing more detail.

Cześć! Obecnie kończę pracę doktorską i chciałbym zaoferować Ci konwersacje w języku polskim lub angielskim. Biegle posługuję się polską / angielską terminologią z obszaru neuronauki i ogólnej nauki. Mam również doświadczenie w tworzeniu, edytowaniu, tłumaczeniu tekstów naukowych, zarówno w języku polskim, jak i angielskim.
15 € / h - cena rozmowy. Ceny tłumaczeń lub edycji ustalane są po otrzymaniu bardziej szczegółowych informacji.


Report this

Order Additional

Processing Fees (5%): 0,75€