Corrections

Text from Spanish - Kiswahili

 
  • Maziwa

  • Wao ni nani?
  • Wao ni wawigizaji.
  • Wao wanafanya filamu kuhusu maisha ya kijiji.
  • Watu wa kijiji wana mbuzi na wanauza maziwa la mbuzi.
  • -- Who are they?
  • They are actors.
  • They are shooting a film about rural life.
  • The people of the village have goats and sell their milk.

PLEASE, HELP TO CORRECT EACH SENTENCE! - Kiswahili