Accusative case - important grammar lesson!

DODAJ NOWY FILM!39% powiedziało "DOBRZE" (18 votes)