Corrections

Tekstong galing sa Aylien - English

  • Good

    • My manager ordered me to take two packages of oil to his manager and delivered to him tomorrow

Pakiusap, tumulong sa pagtatama sa mga pangungusap! - English