Correct Translations

Look for the following item:

TLHOKOMELA !!!!Tswana (Latin)Votes: 0
MENO MASWEU A BOLAYA A TSHEGATswana (Latin)Votes: 0
Dijo di ntse jang?Tswana (Latin)Votes: 0
Because I made mistakes Tswana (Latin)Votes: 0
I have been in Botswana for 13 years and right now I know oral tswana Tswana (Latin)Votes: 0