Language/Irish/Vocabulary/Body-parts

From Polyglot Club WIKI
Jump to navigation Jump to search
Rate this lesson:
5.00
(one vote)

Body Parts in Irish (Gaeilge)
Irish-language-polyglotclub.jpg

Haileo! Irish Learners! 😃

➡ In today's lesson you will learn some vocabulary related to the parts of the body and anatomy in Irish Gaelic.

Happy learning!

Words for Body Parts[edit | edit source]

English Irish Gaelic
(finger) nail ionga
ankle murnán, rúitín
arm(s) an lámh(a)
arm, hand lámh
armpit ascaill (f)
artery artaire
back droim
beard féasóg
belly bolg, maróg (f)
bellybutton imleacán
blood fuil
body corp
bone cnámh (f)
bottom tóin
brain inchinn
breast(s) brollach / cíocha
buttock(s) an más(a), tóin(eanna)
calf colpa
cheek leiceann
chest cliabh
chin smig (f)
ear cluas (f)
elbow uillinn
eye(s) súil / súile
eyebrow mala (f)
face aghaidh (f)
finger(s) méar(a)
fingernail ionga méire
fist dorn
foot / feet troigh / troithe
forehead éadan
gums drandal
hair gruaig (f)
hand(s) lámh(a)
head ceann, cloigeann
heart croí
heel sáil (f)
hip corróg (f)
intestine rop
intestine(s) an stéig(eacha)
jaw giall
kidney duán
kidney(s) duán / duáin
knee glúin
knuckle alt
leg, foot cos
limb géag (f)
lips beola
liver ae
lung scamhóg
mouth béal
muscle matán
mustache croiméal
navel imleacán
neck muineál
nerve néaróg (f)
nose srón
organ ball
palm bos
rib easna (f)
shin lorga (f)
shoulder gualainn
skeleton cnámharlach
skin craiceann
skull blaosc (f)
sole bonn
spine dromlach
spleen liathán
stomach goile
thigh leis (f)
throat scornach
thumb ordóg (f)
toe ladhar (f), méar coise (f)
tongue teanga
tooth / teeth fiacail / fiacla
vein cuisle (f)
wrist caol na láimhe

Videos[edit | edit source]

Different Parts of the Body in Irish[edit | edit source]

Easy Irish / Gaeilge Lesson / The Body[edit | edit source]

Related Lessons[edit | edit source]

Contributors

Vincent and Maintenance script


Create a new Lesson