Language/Swedish/Vocabulary/Count-from-1-to-10

From Polyglot Club WIKI
Jump to navigation Jump to search
This lesson can still be improved. EDIT IT NOW! & become VIP
Rate this lesson:
5.00
(2 votes)

🇸🇪 Swedish Vocabulary ➡ Count to 10 🔢

Hej! Swedish learners 😎


In today's lesson we will learn how to count from 1 to 10 in Swedish (Level: beginner).


Follow each step below. If you follow these steps, by the end of the lesson (duration: 20 minutes), chances are you will be able to count perfectly from 1 to 10 in Swedish. 🤩

Hej och välkommen till vår lektion om Swedish Vocabulary → Count from 1 to 10! 🎉 I denna lektion kommer vi att lära oss hur man räknar från 1 till 10 på svenska. Att kunna räkna är en grundläggande färdighet i alla språk, och det är viktigt att bemästra detta tidigt i din svenska språkresa. Efter att ha läst denna lektion rekommenderar vi att du också kollar in våra andra relaterade sidor, såsom Swedish Vocabulary - List of confused words, Adverbs in Swedish och At the Post Office för att ytterligare förbättra dina svenska språkkunskaper. Lycka till och ha så kul! 🇸🇪

Numbers in English and Swedish[edit | edit source]

  1. First, listen to all the numbers from 1 to 10 in English and in Swedish.
  2. Try to guess how the number is written in Swedish, just by listening to the recording.

Learn the Numbers from 1 to 10 in Swedish[edit | edit source]

  1. Listen to each recording, repeat out loud the number in your native language and in Swedish.
  2. Do it 10 times

➡ Tip: Click the arrow Arrow column sort.gif at the top of the column to shuffle the rows and practice remembering in different orders.

Number Swedish Translation Pronunciation (IPA) Pronunciation (sound file)
1 Ett One [et:]
2 Två Two [tvo:]
3 Tre Three [tre:]
4 Fyra Four [fy:ra]
5 Fem Five [fem]


Number Swedish Translation Pronunciation (IPA) Pronunciation (sound file)
6 Sex Six [Sek:s]
7 Sju Seven [ɧu:]
8 Åtta eight [ɔtta]
9 Nio Nine [ni:ʊ]
10 Tio Ten [ti:ʊ]


Exercise: guess the number[edit | edit source]

Review what you have learned:

  1. Listen to each recording. What number is it?
  2. Do it one time from top to bottom and one time from bottop to top
  3. Do it another time sorting the column: Click the little arrow on the first column Arrow column sort.gif
Pronunciation (sound file) Guess the number
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?


Videos[edit | edit source]

  • Whatch the videos, first with English explanations then the other video, only in Swedish.

Count to 10 in English and Swedish[edit | edit source]

Count to 10 in Swedish: lesson for children[edit | edit source]

Siffror för barn på svenska | RÄKNA TILL 10 | Matematik med Banan och Avokado


Count to 10 in All Languages[edit source]


Other Lessons[edit | edit source]

Contributors

Vincent and Maintenance script


Create a new Lesson