Actions

Slovak Language Slovak Vocabulary: «Birthday»

From Polyglot Club WIKI

< Language‎ | Slovak‎ | Vocabulary
This lesson can still be improved. EDIT IT NOW! & become VIP
Rate this lesson:
0.00
(0 votes)

Hello Czech learners,

Once a year, each of us has our birthday. Here are a few helpful birthday words.

Každý z nás má raz v roku narodeniny. Tu je par nápomocných slov k tématu "Narodeniny".

Some useful nouns:[edit | edit source]

Pár užitočných podstatných mien :

Slovak English
narodeniny (f) birthday
darček (m) present, gift
vek (m) age
deň (m) day
koláč (m) pie
torta (f) (cream) cake
sviečka (f) candle
oheň (m) party
hosť (m) guest
príateľ (m) friend
pozvanie (n) invitation
prekvapenie (n) surprise
blahoprianie (n) greeting card
hry (f) games
zábava (f) fun

Some useful verbs[edit | edit source]

Pár úžitočných slovies :

Slovak English
oslavovať to celebrate
pozvať to invite
jesť eat
smiať sa to laugh
být vďačný to be thankful
být starší to get older
vybaliť unpacking
naraziť na niekoho to toast somebody
hráť play
tancovať to dance
vyjsť to go out
ísť nakupovať to go shopping
pripraviť to prepare
dekorovať decorate
piecť (koláč) to bake (a pie)

Useful phrases[edit | edit source]

Užitočné fráze:

Slovak English
Všetko najlepšie k narodeninám! Happy Birthday!
Koľko Ti je rokov? How old did you get?
Tento koláč je pre Teba. This cake is for you.
Ďakujem, to je milé. Thanks, this is nice.
Chcel by si kúsok torty? Would you like a piece of cake?
Robil si ten koláč sám? Did you bake the cake on your own?
Moja mama ho robila pre mňa. My mum made it for me.
Chcel by si prijsť na moje narodeniny? Would you like to come to my birthday party?
Koľko Ti bude? How old do you get?
Mám pre Teba darček. I have a present for you.
Prosím tu. Here you are.
Veľmi ďakujem! Thank you very much!
To musím oslaviť! We have to celebrate that.
To je skvelé, ďakujem! That's great, thanks!
Želaj si niečo, keď sfúkneš sviečky. Make a wish, when you blow out the candles.

So, now you are well prepared for the next german birthday party. Maybe you would like to come to my next birthday. Please bring a gluten-free self-made cake. :-)

Tak, teraz si dobre pripravený na nejbližšiu slovenskú oslavu narodenin. Možná by si chcěl prijsť na moju najbližšiu oslavu narodenin. Zober si sebou doma vyrobenú tortu bez lepku.:-)

Contributors

Milste


Create a new Lesson