Actions

Multiple-languages Language Multiple-languages Vocabulary: Wine Terms

From Polyglot Club WIKI

< Language‎ | Multiple-languages‎ | Vocabulary
This lesson can still be improved. EDIT IT NOW! & become VIP
Rate this lesson:
5.00
(one vote)

Le-vin-vocabulaire-french.jpg

In this lesson, you will find a list of French wine tasting terms and their translation in different languages.


Feel free to edit this wiki page by adding more terms (add new lines) or more languages (add new columns).

This multilanguage page will be one of a kind and very useful for wine lovers from all over the world! 😉


French English Mandarin Chinese Spanish Russian Greek

Arôme[edit | edit source]

Wine Aromas 香味 (xiāngwèi) Aromas Αρώματα κρασιού
abricot apricot 杏子 (xìngzi) albaricoque / damasco βερύκοκκο
acacia acacia acacia ακακία
agrume citrus cítrico εσπεριδοειδές
airelle bilberry arándano μύρτιλο
amande almond 杏仁 (xìngrén) almendra με γεύση αμυγδάλου
ananas pineapple piña ανανάς
aneth dill eneldo άνηθος
angélique angelica angélica αγγελική (αρωματικό φυτό)
animale animal animal
anis aniseed 大茴香 (dàhuíxiāng) anís γλυκάνισος (βότανο με έντονη γεύση)
artichaut artichoke alcachofa αγκινάρα
asperge asparagus espárragos σπαράγγι
aubépine hawthorn espino κράταιγος (thorny shrub)
badiane chinese anise anís chino κινέζικο γλυκάνισο
baie berry 浆果 (jiāngguǒ) baya μούρο
balsamique balsamic balsámico βαλσαμικό (aged aromatic vinegar)
banane banana plátano μπανάνα
basilic basil albahaca βασιλικός
berbamote bergamot bergamota περγαμόντο (citrus fruit)
beurre butter 黄油 (huángyóu) mantequilla βουτυράτα (wines rich, bold, including Butter Chardonnay)
biscuit biscuit galleta μπισκότα κρασιού
boisé woody 橡木味过重的 (xiàngmùwèiguòzhòngde) amaderado ξυλώδες κρασί (from warm earth and woody herb)
brûlé burnt wood tostado σχάρα κρασιού (in rustic burnt wood finish)
bruyère heather brezo ρείκι (plant)
buisson de tomate tomato bush arbusto de tomate δαμασκηνιάς
cacao cocoa cacao κακάο
café coffee café καφές
camomille camomile camomila χαμομήλι
camphre camphor alcanfor καμφορά
candi candy caramelo καραμελωμένο
cannelle cinnamon canela κανέλα
caramel caramel acaramelado καραμέλ(λ)α
caramel toffee caramelo καραμέλα βουτύρου
caramel dur butterscotch toffee duro με γεύση καραμέλας
carton cardboard carton κρασί σε συσκευασία χαρτόκουτου
cassis blackcurrant 浓熟黑醋栗 (nóngshú hēicùlì) grosella negra μαύρο φραγκοστάφυλο
cèdre cedar 雪松 (xuěsōng) cedro κέδρος
ceillet carnation clavel γαρύφαλλο
céleri celery apio σέλερι
cerise cherry cereza κεράσι
champignon mushroom seta μανιτάρι
charnu meaty 多肉的 (duōròude) carnoso με γεύση κρέατος
châtaigne chestnut castaña κάστανο
chaux lime lima μοσχολέμονο
chévrefeuille honeysuckle madreselva αγιόκλημα
chien dog perro
chimique chemical químico χημική ουσία
chocolat chocolate chocolate
chou cabbage repollo
ciboulette chive cebollín
cidre cider sidra
cire d'abeille bees-wax cera de abeja
citron lemon limón
civette civet algalia
clou de girofle clove clavo
coing quince membrillo
concombre cucumber pepino
confiserie confectionery confitería
confiture jam 果酱 (guǒjiàng) mermelada
confiture d'oranges marmalade mermelada amarga (narajas)
cuir leather cuero
cuit cooked cocido
desséché dried seco
encens incense incienso
épicé spicy 辛辣的 (xīnlàde) picante
eucalyptus eucalyptus eucalipto
fenouil fennel hinojo
feuille leaf 树叶 (shùyè) hoja
figue fig higo
fleur flower flores
floral floral 花香的 (huāxiāngde) floral
floral flowery florido
foin hay 干稻草 (gāndàocǎo) heno
fongique fungal hongo
foxé foxy astuto
fraise strawberry fresa / frutilla
framboise raspberry frambuesa
fromage cheese queso
fruit fruit fruta
fruité fruity 果香的 (guǒxiāngde) afrutado
fruits compotés stewed fruit fruta guisada
fruits confits candied fruit fruta confitada
fumée smoke 烟熏味的 (yānxūnwèide) humo
fumet meat aroma ahumado
genêt broom escoba
geniévre juniper enebro
géranium geranium geranio
gibier game juego
gingembre ginger jengibre
goudron tar alquitrán
goût de grappe stemmy tallo
goût de terroir earthy 泥土气息的 (nítǔqìxīde) terroso
goyave guava guayaba
grillé roasted asado
griotte morello cherry guinda
groseille redcurrant grosella
guimauve marshmallow malvavisco
herbacé herbaceous 草本味的 (cǎoběnwèide) herbosa
herbe grass hierba
herbe herbal herbario
iode iodine yodo
iris iris iris
jacinthe hyacinth jacinto
jasmin jasmine jazmín
kérosène kersosene queroseno
lactique lactic láctico
laine wool lana
lard bacon tocino
laurier bay bahía
lavande lavander lavanda
lilas lilac lila
magnolia magnolia magnolia
mangue mango mango
mazout diesel gasolina
médicinal medicinal medicinal
melon melon melón
menthe mint menta
mentholé menthol mentol
mie de pain crumb miga
miel honey 甜蜜的 (tiánmìde) miel
minéral mineral 矿物 (kuàngwù) mineral
mousse moss musgo
mûre blackberry 黑醋栗 (hēicùlì) mora
musc musk almizcle
muscade nutmeg nuez moscada
muscaté muscat aroma aroma moscatel
musqué musky almizclada
myrtille blueberry syn. bilberry arándano
nectarine nectarine nectarina
noisette hazelnut avellana
noix walnut nuez
noyau nut nueces
olive olive oliva/aceituna
orange orange naranja
oranger orange blossom flor de naranja
ortie nettle ortiga
pain bready panoso
pain grillé toast 烤面包 (kǎomiànbāo) tostado
pamplemousse grapefruit toronja
papier paper papel
parfum fragrance perfume
parfumé fragrant fragancia
parfumé perfumed perfumado
péche peach melocotón / durazno
pierre à fusil gunflint pedernal
pin pine pino
poire pear pera
pois pea piel
poivre pepper pimienta
poivron capsicum syn. bell pepper pimiento
pomme apple 苹果 (píngguǒ) manzana
poudre à canon gunpowder pólvora
poussière dust polvo
prune plum 李子 (lǐzi) ciruela
pruneau prune 李子干 (lǐzigān) ciruela pasa
réglisse liquorice regaliz
résiné resinous resinoso
rose rose rosa
sauvage wild salvaje
silex flint pedernal
sueur sweat sudor
sureau elderberry saúco
tabac tobacco 烟草 (yāncǎo) tabaco
thé tea
thym thyme tomillo
tilleul linden tilo
troéne privet alheña
truffe truffle trufa
vanille vanilla vainilla
végétal vegetal 植物味的 (zhíwùwèide) vegetal
viande meat carne
violette violet violeta

Aspect[edit | edit source]

Appearance Aspecto
ambré amber ámbar
brillant brilliant 明亮的 (míngliàngde) brillante
brun brown marrón
brunissement browning 褐色的 (hèsède) dorado/tostado
bulle bubble burbuja
carmin crimson carmesí
clair clear claro
couleur colour color
cuivré coppery cobre
dense dense 厚重的 (hòuzhòngde) denso
doré golden dorado
éclatant bright brillante
effervescent effervescent efervescente
film film película
flou hazy brumosa
foncé dark oscuro
grenat garnet granate
gris grey gris
incolore colourless incoloro
jame tear quebrado
jaunâtre yellowish amarillento
jaune yellow amarillo
léger light ligero
limpide limpid límpido
louche dull mate
mousse foam espuma
opaque opaque opaco
or gold oro
orange orange naranja
paille straw paja
paillé strawy pajizo
pâle pale pálido
pourpre purple morado
profond deep 有深度的 (yǒushēndùde) profundo
reflet glint destello
rouge red rojo
rubis ruby rubí
saumoné salmon salmón
trouble turbid túrbido
tuilé tile teja
verdâtre greenish verdoso
vert green verde
violacé purplish violáceo/morado

Défault[edit | edit source]

Faults Defectos
acétique acetic 醋酸的 (cùsuānde) acético
ail garlic ajo
bouchonné corked 木塞味的 (mùsānwèide) sabor a corcho
caoutchouc rubber caucho/goma
croupi bilge water agua de sentina
défaut defect defecto
défectueux defective defectuoso
dégoût unpleasant taste sabor desagradable
éventé stale viejo/pasado
fatigué tired fatigado
gâté unsound defectuoso/achacoso
madérisé maderised maderizaso
mannité mannitic manítico
mercaptan mercaptan mercaptano
mildiousé mildewy mohoso
moisi mustiness humedo
moisissure mould moho
oxydation oxidation oxidación
oxydé oxidised 氧化的 (yǎnghuàde) oxidado
passé past it vencido
phéniqué phenol aroma aroma de fenol
piqué pricked pinchado
piqûre acescence picadura
puant foul maloliente
réduit reductive character reducido
souris mouse ratón
sulfhydrique hydrogen sulfide sulfuro de hidrógeno
sulfuré sulphurous sulfuro
volatil volatile 挥发性的 (huīfāxìngde) volátil

Tactile[edit | edit source]

Tactile Tacto
âcre harsh 粗糙的 (cūcāode) áspero
agressif aggressive 浓烈的 (nóngliè) agresivo
âpre pungent duro
astringence astringency 收敛感 (shōuliǎngǎn) astringencia
astringent astringent 收敛的 (shōuliǎnde) astringente
desséchant drying desecando
dur hard 生硬的 (shēngyìngde) duro
filant oily aceitoso
fourrure fur pelaje
gazeux gassy gaseoso
grossier coarse grueso
rugueux rough áspero
satiné satiny satinado
savon soapiness jabonoso
sentir feel sentir
sirupeux syrupy almibarado
souple supple 柔顺的 (róushùnde) flexible
soyeux silky 顺滑的 (shùnhuáde) sedoso
tactile tactile táctil
tannique tannic 单宁紧致的 (dānníngjǐnzhìde) tánito
velouté velvety 天鹅绒般的 (tiān'éróngbānde) aterciopelado

Structure[edit | edit source]

Structure Estructura
alcooleux high alcohol level alcohólico
amaigri thin 稀薄的 (xībóde) demacrado
ample full-bodied 酒体丰满的 (jiǔtǐ fēngmǎnde) amplio
aqueux watery acuoso
capiteux heady embriagador
chaleur warmth calor
chaleureux warming caluroso
corps body 酒体 (jiǔtǐ) cuerpo
délicat delicate 雅致的 (yǎzhìde) delicado
dentelle lace cordón
déséquilibré unbalanced 不均衡的 (bùjūnhéngde) desequilibrado
dilué dilute diluído
élégant elegant 优雅的 (yōuyǎde) elegante
équilibré well balanced 均衡的 (jūnhéngde) equilibrado
faible weak débil
ferme firm firme
finir finish terminado
gras rich 浓郁的 (nóngyùde) audaz
insipide insipid insípido
intense intense intenso
lavé washy lavado
long long 悠长的 (yōuchángde) largo
lourd heavy pesado
neutre neutral neutro
plein full lleno
plénitude fullness amplio/pleno
robuste robust robusto
rond round 圆润的 (yuánrùnde) redondo
solide solid sólido
spiritueux spiritous espirituoso
structure structure estructura
surmaturation over-ripeness muy maduro

Goût[edit | edit source]

Taste Sabor
acerbe tart 尖酸的 (jiānsuānde) acerbo/agrio
acide acid 酸的 (suānde) ácido
aigre sour agrio
aigu sharp 尖锐的 (jiānruìde) agudo
amer bitter amargo
douceur sweetness dulzura
goût taste sabor/gusto
gustatif gustative gustativo
mielleux sugary azucarado
mou flabby 肥胖的 (féipàngde) suave
plat flat plano
salé salty salado
sucre sugar azúcar
sucré sweet dulce
verdeur green acidity acidez verde

Type de vin[edit | edit source]

Wine Type Tipos de Vino
botrytisé botrytised 贵腐酒 (guìfǔjiǔ) botritizado
dessert dessert postre
liquoreux botrytised sweet wine 贵腐甜酒 (guìfǔ tián jiǔ) licores
mousseux sparkling espumoso
tranquille still tranquilo
vendange tardive late harvest cosecha tardía
 

Termes de dégustation[edit | edit source]

Tasting Terms Términos de Degustación
acidité acidity 酸度 (suāndù) acidez
aération aeration aireación
âge age edad/añada/año
agréage acceptance aceptación/aprobación
aimable agreeable aceptable
alcoolémie alcohol level nivel de alcohol en sangre
amertume bitterness amargor
anguleux angular 生硬的 (shēngyìngde) angular
aromatique aromatic aromático
arôme aroma 果香 (guǒxiāng) aroma
arrière-goût aftertaste 后味 (hòuwèi) regusto
assouplir soften ablandar
attrayant attractive atractivo
austère austere 紧涩的 (jǐnsè) austero
bouteille bottle botella
buccal oral oral
cachet style estilo/caché
caractère character carácter
charmant charming encanto
complexe complex 复杂的 (fùzáde) complexión
concentré concentrated 凝练的 (níngliànde) concentrado
cracher spit escupir
crachoir spittoon escupidera
décantation decanting asentamiento
dégustation tasting degustación
déplaisant unpleasant desagradable
étiquette label etiqueta
étranger foreign extranjero
évolué developed evolucionado
excellent excellent excelente
exceptionnel exceptional excepcional
expressif expressive expresivo
expression expression expresión
extrait extract 干浸出物 (gānjìnchūwù) extracto
fade characterless sin carácter
fermé closed 封闭的 (fēngbìde) cerrado
fin fine término
flairer sniff olor
flaveur flavour sabor
fleurer scent of aroma
fortifié fortified fortificado
fraîcheur freshness frescura
frais fresh 新鲜的 (xīnxiānde) fresco
franc sound sonido
frappé chilled enfriado
gégustateur taster catador
généreux generous generoso
harmonieux harmonious armonioso
jeune young joven
langue tongue lengua
longévité longevity longevidad
moelleux mellow suave
mûr matured maduro
mûrir mature madurez
muscat muscat moscatel
musclé big wine 大酒 (dàjiǔ) robusto/fuerte
nez nose 气味 (qìwèi) nariz
note hint nota
odeur odour olor
odorant odorous fragante
olfaction olfaction olfato
organoleptique organoleptic organoléptico
palais palate paladar
perception perception percepción
phénolique phenolic fenólico
propre clean limpio
puissant powerful poderoso
sapide sapid sabroso
saveur flavour (basic tastes) sabor
savoureux flavoursome sabroso/apetitoso
sentir smell sentir
subtil subtle sutil
tanin tannin 單寧/单宁 (dānníng) tanino
tasse cup taza
typé typical tipo
verre glass vaso
viellissement ageing envejecimiento
vif lively 活沷的 (huópōde) vívido

Source[edit | edit source]

Contributors

Vincent, Sara perez2, Marianth and Agonzalezcl


Create a new Lesson