Actions

Czech Language Czech Vocabulary: «Birthday»

From Polyglot Club WIKI

< Language‎ | Czech‎ | Vocabulary
This lesson can still be improved. EDIT IT NOW! & become VIP
Rate this lesson:
5.00
(one vote)

Hello Czech learners,

Once a year, each of us has our birthday. Here are a few helpful birthday words.

Každý z nás má jednou v roce narozeniny. Zde je uvedeno par nápomocných slov k tématu "Narozeniny".

Some useful nouns:[edit | edit source]

Pár užitečných podstatných jmen :

Czech English
narozeniny (f) birthday
dárek (m) present, gift
věk (m) age
den (m) day
koláč (m) pie
dort (m) (cream) cake
svíčka (f) candle
oheň (m) party
host (m) guest
přítel (m) friend
pozvání (n) invitation
překvapení (n) surprise
blahopřání (n) greeting card
hry (f) games
zábava (f) fun

Some useful verbs[edit | edit source]

Pár úžitečných sloves :

Czech English
oslavovat to celebrate
pozvat to invite
jíst eat
smát se to laugh
být vděčný to be thankful
být starší to get older
vybalit unpacking
narazit na někoho to toast somebody
hrát play
tancovat to dance
vyjít to go out
jít nakupovat to go shopping
připravit to prepare
dekorovat decorate
péct (koláč) to bake (a pie)

Useful phrases[edit | edit source]

Užitečné fráze:

Czech English
Všechno nejlepší k narozeninám! Happy Birthday!
Jak si starý How old did you get?
Tento koláč je pro Tebe. This cake is for you.
Děkuji, to je milé. Thanks, this is nice.
Chtěl bych si kousek dortu? Would you like a piece of cake?
Dělal jsi ten dort sám? Did you bake the cake on your own?
Moje máma ho udělala pro mě. My mum made it for me.
Chtěl bych si přijít na moje narozeniny? Would you like to come to my birthday party?
Kolik Ti bude? How old do you get?
Mám pro Tebe dárek. I have a present for you.
Prosím zde. Here you are.
Moc děkuji! Thank you very much!
To musím oslavit! We have to celebrate that.
To je skvělé, děkuji! That's great, thanks!
Přej si něco, když sfoukneš svíčky. Make a wish, when you blow out the candles.

So, now you are well prepared for the next german birthday party. Maybe you would like to come to my next birthday. Please bring a gluten-free self-made cake. :-)

Tak, teď jsi dobře připravený na nejbližší českou oslavu narozenin. Možná by jsi chtěl přijít na moji nejbližší oslavu narozenin. Vezmi sebou doma vyrobený dost bez lepku.:-)

Contributors

Milste

Last Lessons

Create a new Lesson