Country: VietnamHai Phong - Polyglot Network

Welcome to Hai Phong Polyglot Network!

Chào tất cả thành viên của Polyglot Hải Phòng. Mình rất muốn được học hỏi thêm Tiếng Anh, Hải Phòng mình có thể tổ chức các buổi offline để giao lưu và thảo luận về Tiếng Anh cũng như Tiếng Việt được không nhỉ. Ai có cùng quan điểm với mình thì liên lạc với mình ha: yh: bupbe_dethuong8905Comments
 • 2 Comments
posxinh profile picture posxinh   
every one in haiphong injoin to "gặp gỡ các mem Hải Phòng" https://polyglotclub.com/vietnam/hai-phong/hai-phong/event/2539/translate-vietnamese
  Jul 24, 2012 @ 04:24
 • No meeting has been found in Hai Phong.
Create Event (Hai Phong)
Learn ENGLISH, Learn FRENCH, SPORT & FUN!
Polyglot Club - International Ski Holidays 2018
INTERNATIONAL SKI TRIP 2018

Members
 • thanhdanh205 profile picture
 • duc_thinh profile picture
 • phaminhvuong profile picture
 • YaoLing profile picture
 • ao_tron profile picture
 • Dieulinhathena profile picture
 • phucgago profile picture
 • die_love profile picture
 • addison_vn profile picture
 • rain1962002 profile picture
 • o_thuy_dun profile picture
 • moon_smile profile picture
 • yuki_yubi profile picture
 • nguyetlelyy profile picture
 • littlepea92 profile picture
 • TRANTHANGHP profile picture
 • synkyz profile picture
 • nghiantbk57 profile picture
 • Emilyemily profile picture
 • Tracyhp profile picture
 • Thuyrosy profile picture
 • Buitamhp1996 profile picture
 • Oanhhoa profile picture
 • Nguyennhan profile picture
 • thienloilv profile picture
 • minhte3 profile picture
 • huynguyenkk profile picture
 • nguyenhuongtn33 profile picture
 • chinguyen123 profile picture
 • Thuthanhvu1993 profile picture
 • lenatran profile picture
 • jessica-to1005 profile picture
 • lala_keepsmiling profile picture
 • 104196hoa profile picture
 • TTDphuongthao profile picture
 • EllaNguyen profile picture