Country: VietnamHai Phong - Polyglot Network

177 members

Welcome to Hai Phong Polyglot Network!

Chào tất cả thành viên của Polyglot Hải Phòng. Mình rất muốn được học hỏi thêm Tiếng Anh, Hải Phòng mình có thể tổ chức các buổi offline để giao lưu và thảo luận về Tiếng Anh cũng như Tiếng Việt được không nhỉ. Ai có cùng quan điểm với mình thì liên lạc với mình ha: yh: bupbe_dethuong8905Comments
  • 2 Comments
posxinh profile picture posxinh   every one in haiphong injoin to "gặp gỡ các mem Hải Phòng" https://polyglotclub.com/vietnam/hai-phong/hai-phong/event/2539/translate-vietnamese
    Jul 24, 2012 @ 04:24