Correct Translations

Look for the following item:

in ka na son ka koya sabon harshe ,ka zanta da wanda soun ka iya domin...Hausa (Latin)Votes: 0
koya yanzouHausa (Latin)Votes: 0
BangoHausa (Latin)Votes: 0
Adoedin shigoewa Hausa (Latin)Votes: 0
Tambaye iyaayenka su biyaa makaHausa (Latin)Votes: 0
FaransiHausa (Latin)Votes: 0