Correct Translations

Look for the following item:

აირჩიეთ ქვეყანაGeorgian (Georgian)Votes: 2
აირჩიეთ რეგიონიGeorgian (Georgian)Votes: 2
აირჩიეთ ქალაქიGeorgian (Georgian)Votes: 2
სცადეთ ზუსტი მისამართიGeorgian (Georgian)Votes: 2
ხუთშაბათიGeorgian (Georgian)Votes: 2
კვირაGeorgian (Georgian)Votes: 2
{1} ფორუმიGeorgian (Georgian)Votes: 2
თარიღი:Georgian (Georgian)Votes: 2
უფასო თარგმანიGeorgian (Georgian)Votes: 2
შეტყობინების გასაგზავნად, გთხოვთ [link1]ლოგინი[/link1] ან [link2]რეგის...Georgian (Georgian)Votes: 1
შაბათიGeorgian (Georgian)Votes: 1
პარასკევიGeorgian (Georgian)Votes: 1
ოთხშაბათიGeorgian (Georgian)Votes: 1
სამშაბათიGeorgian (Georgian)Votes: 1
ორშაბათიGeorgian (Georgian)Votes: 1
ძებნაGeorgian (Georgian)Votes: 1
ფაილებიGeorgian (Georgian)Votes: 1
ონლაინიGeorgian (Georgian)Votes: 1
ოფლაინGeorgian (Georgian)Votes: 1
ობიექტი:Georgian (Georgian)Votes: 1
თარჯიმანთა გუნდიGeorgian (Georgian)Votes: 1
RSSGeorgian (Georgian)Votes: 1
რედაქტირება...Georgian (Georgian)Votes: 1
უფასო რეგისტრაცია!Georgian (Georgian)Votes: 1
რეგისტრაცია - დაწერეთ თკვენი ქალაქი...Georgian (Georgian)Votes: 1
jugGeorgian (Georgian)Votes: 0
იმისათვის, რომ გააგზავნოთ შეტყობინება, საჭიროა ვიპოვოთ წევრები პირველი...Georgian (Georgian)Votes: 0
არასწორი რეგიონი სიაში?Georgian (Georgian)Votes: 0
TO BE KEEN ONGeorgian (Georgian)Votes: 0
GET ON Georgian (Georgian)Votes: 0