ค้นหาเพื่อน

Find Language Exchange Penpals!
ผลการค้นหาของคุณ กรองผลลัพธ์
  • นี่คือผลการค้นหาของคุณ: (Last connected members appear first)
member fb_1580922457
fb_1580922457Country: 554Montevideo
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 0 (0%)

Send Message


member TJanegirl
TJanegirlCountry: 554Neptunia
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member elmecama
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Hi, I'm a student and I love learning languages. If you speak german, french, portuguese or english and/or want to learn spanish, please write! »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 440 (2%)

Send Message


member Cabraluy
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member Vale87
Vale87Country: 554Montevideo
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member Leonardo997
Leonardo997Country: 554Montevideo
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member Nacho2142012
Nacho2142012Country: 554Montevideo
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« 26 year old male from Uruguay. Looking for people with whom I can practise my languages. Every language is useful in my view. Send me a message and/or... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 410 (2%)

Send Message


member pabl0pabl0
pabl0pabl0Country: 554Montevideo
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Hi! I'm a native Spanish speaker and I'm learning English. I want to improve my conversation fluency. »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 430 (2%)

Send Message


member FlorenciaAguirre
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Hola! Mi objetivo aqui es aprender a hablar un poco de frances y a cambio prometo mucha charla en español. »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 430 (2%)

Send Message


member maria_euni2
maria_euni2Country: 554Treinta y Tres
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 0 (0%)

Send Message


member maluu
maluuCountry: 554Montevideo
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Hi i'm maria laura, i'm from Uruguay, I'm 23 years old and i want learn english, russian, Portuguese and italian. :) I can teach spanish too »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 920 (3%)

Send Message


member Lacarmelita
LacarmelitaCountry: 554Montevideo
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษาhwc

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 230 (1%)

Send Message


member Mauricio_Uy
Mauricio_UyCountry: 554Montevideo
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 230 (1%)

Send Message


member enzo193
enzo193Country: 554Dolores
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Hola! »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 430 (2%)

Send Message


member jbresesti
jbresestiCountry: 554Montevideo
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member isabel_lob
isabel_lobCountry: 554Montevideo
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 0 (0%)

Send Message


member Elsanducero
ElsanduceroCountry: 554Paysandú
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member Omirin
OmirinCountry: 554Maldonado
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« oi! tudo bem? soy/ i am 99,9% INPUT leer/read & escuchar/ hear »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 430 (2%)

Send Message


ประเทศไหนก็ได้ or ประเทศไหนก็ตาม
1.
1.
ค้นหาขั้นสูงค้นหาขั้นสูง

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
From to
ใช่ 
ใช่