ค้นหาเพื่อน

Find Language Exchange Penpals!
ผลการค้นหาของคุณ กรองผลลัพธ์
  • นี่คือผลการค้นหาของคุณ: (Last connected members appear first)
member PSV1
PSV1Country: 492Eindhoven
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 2 390 (7%)

Send Message


member Marksky
MarkskyCountry: 492Amsterdam
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 230 (1%)

Send Message


member Nicohr
NicohrCountry: 492Amsterdam
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« In Facebook: Nico Jawel Следую все русские, английские, немецкие, французкие и испанские сообщения здесь в Поли :-). Чуть не забыл назвать свой род... »

VIP VIP SILVER MEMBERคะแนนความน่าเชื่อถือ: 16 225 (47%)

Send Message


member johber
johberCountry: 492Leiden
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« i'd like to learn »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 410 (2%)

Send Message


member John777
John777Country: 492Delft
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« I enjoy getting to know intelligent people and learning languages. I'm mostly focusing on Thai and Russian at the moment, but I'm happy to help anyon... »

VIP VIP SILVER MEMBERคะแนนความน่าเชื่อถือ: 450 (2%)

Send Message


member ukhty
ukhtyCountry: 492Rotterdam
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« I have started learning French and desperately need help from native speakers otherwise it will end like with German: I read and understand a lot but ... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 760 (3%)

Send Message


member thinkeroftime
thinkeroftimeCountry: 492Amsterdam
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« I would love to teach people Dutch/English. I would also be very thankful if someone could help me with the following languages: Arabic, French, Ge... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 585 (2%)

Send Message


member isabell123
isabell123Country: 492Zandvoort
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 10 (1%)

Send Message


member tdeinha
tdeinhaCountry: 492Amsterdam
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 250 (1%)

Send Message


member Milan93
Milan93Country: 492Rotterdam
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« M »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 410 (2%)

Send Message


member ali_salmas
ali_salmasCountry: 492Amsterdam
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 0 (0%)

Send Message


member Twan19
Twan19Country: 492Amsterdam
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member woman1987
woman1987Country: 492Amsterdam
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Hello, I would like to practise my Hebrew and I will be happy to help you with your Dutch in exchange. »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 410 (2%)

Send Message


member Etornam
EtornamCountry: 492Apeldoorn
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member HaidarAli313
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member charles99
charles99Country: 492Heusden
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Pharma »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 520 (2%)

Send Message


member turcobcn
turcobcnCountry: 492Amsterdam
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« I am learning Dutch and need some help . »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 410 (2%)

Send Message


member hussein_om
hussein_omCountry: 492Leeuwarden
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 0 (0%)

Send Message


ประเทศไหนก็ได้ or ประเทศไหนก็ตาม
1.
1.
ค้นหาขั้นสูงค้นหาขั้นสูง

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
From to
ใช่ 
ใช่