دوست پیدا کنید

Find Language Exchange Penpals!
نتایج جستجوی شما نتایج فیلتر شده
  • یافته ها (آخرین افرادی که متصل شده اند در ابتدا نمایش شوند)
member Patrik_Gewitsch
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Hi! I want friends to learn language with. About me: On my sparetime I play cello and badminton and i am allso an scout. »

امتیاز اعتماد: 230 (1%)

پیام ارسال کنید


member lawy
lawyCountry: 473Stenstorp
زبان تدریسی
آموختن زبان

« i like any person he can help me to learn swedish langauge , english , and finish language »

VIP VIP SILVER MEMBERامتیاز اعتماد: 410 (2%)

پیام ارسال کنید


member Carl91
Carl91Country: 473Gothenburg
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Hello there! I'm from Sweden, and therefore I speak Swedish (of course) and English which we all have to learn in school. I'm interested in learning o... »

VIP VIP SILVER MEMBERامتیاز اعتماد: 1 375 (4%)

پیام ارسال کنید


member Lollohag
LollohagCountry: 473Stockholm
زبان تدریسی
آموختن زبان

« I like to study language, I love french. I watch ”Le Chalet”. »

امتیاز اعتماد: 230 (1%)

پیام ارسال کنید


member zoleero
zoleeroCountry: 473Luleå
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Here to talk and meet friends, and learn a little bit of Russian or English. And for all you stuck-up people out there... relax... take it easy... hav... »

امتیاز اعتماد: 400 (2%)

پیام ارسال کنید


member dialogija
dialogijaCountry: 473Eksjö
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Hej! Jag heter Diana. Jag kommer från Lettland. Nu bor jag i Sverige och vill lära mig svenska. Mitt modersmål är ryska. Jag talar också lettiska och... »

امتیاز اعتماد: 200 (1%)

پیام ارسال کنید


member AxelLundell
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 230 (1%)

پیام ارسال کنید


member JimmyW
JimmyWCountry: 473Karlstad
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Hello you who's reading this! My name is Jimmy. I'm here to learn the list of languages I have on this profile. My priority now is to learn Chinese... »

امتیاز اعتماد: 430 (2%)

پیام ارسال کنید


member SyaSyavash
SyaSyavashCountry: 473Stockholm
زبان تدریسی
آموختن زبان

« My name is Sya, »

VIP VIP SILVER MEMBERامتیاز اعتماد: 10 030 (29%)

پیام ارسال کنید


member Sweed
SweedCountry: 473Östersund
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Hello out there! I woulde love to speak to someone from an English speaking country. I love English but dont have anyone to practice it with at the m... »

امتیاز اعتماد: 430 (2%)

پیام ارسال کنید


member sarah_sara3
sarah_sara3Country: 473Stockholm
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


member JamiGoRa
JamiGoRaCountry: 473Stockholms län
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Hi everybody! My mother tongue is Spanish and I'm currently living in Sweden. I would like to improve my English and Swedish languages, If you need... »

امتیاز اعتماد: 430 (2%)

پیام ارسال کنید


member 1AJE1
1AJE1Country: 473Gothenburg
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member ilsvedese
ilsvedeseCountry: 473Skellefteå
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Sono un uomo svedese che vive nel nord della Svezia. Sono sposato e ho due figli. Ho lavorato come professero delle lengue svedese, inglese e spagnolo... »

امتیاز اعتماد: 430 (2%)

پیام ارسال کنید


member mpampak
mpampakCountry: 473Borås
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Hi, I would like improve my French, Spanish, English and Greek orally. Also, I'm looking for improving my Italian, Portuguese (oral and writing). I ne... »

امتیاز اعتماد: 270 (1%)

پیام ارسال کنید


member golden_eag
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


member Lydialola
LydialolaCountry: 473Norrköping
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Hej! Jag är Lydia. Mitt språk är arabiska. Jag bor i Sverige så jag behöver lära mer för tala .. »

امتیاز اعتماد: 430 (2%)

پیام ارسال کنید


member mirosha
miroshaCountry: 473Skellefteå
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 700 (2%)

پیام ارسال کنید


هر کشوری
1.
1.
جستجوی پیشرفتهجستجوی پیشرفته

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
از تا
بله 
بله