Tìm bạn

Find Language Exchange Penpals!
Kết quả tìm kiếm của bạn Lọc kết quả
  • Đây là những kết quả tìm kếm của bạn: (Những thành viên kết nối gần đây sẽ được đăng đầu tiên)
member Ridwan
RidwanCountry: 477Riyadh
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hello. I am from India and speak Urdu, Hindi and English fluently. I am so interested to know and learn about other cultures and make friends. If you... »

VIP VIP SILVER MEMBERĐiểm tin cậy: 2 755 (8%)

Gửi tin nhắn


member Yasceine_Bahbouh
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« السلام عليكم أحب أن أشارككم مهاراتي في تعلم اللغة العربية و الإنكليزية. بالمقابل أود تعلم اللغة الصينية و تقوية لغتي الألمانية. كذلك أبحث عن أصدقاء ح... »

VIP VIP SILVER MEMBERĐiểm tin cậy: 23 370 (67%)

Gửi tin nhắn


member Moh454
Moh454Country: 477Taif
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member anwara
anwaraCountry: 477Ad Dammam
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hi all ,I am anwara from KSA and my native language is Arabic. I want to learn English and improve it. and i can teach Arabic to who wants learn it.... »

Điểm tin cậy: 510 (2%)

Gửi tin nhắn


member eebra1996
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member Badrr
BadrrCountry: 477Riyadh
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hi, i can teach you arabic and english properly.. i need to practice french and turkish as well .. who wants to practice with me .. »

Điểm tin cậy: 430 (2%)

Gửi tin nhắn


member Nuhaaa
NuhaaaCountry: 477Riyadh
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hi .. I’m Nuha I love learning languages and I’m here to improve my English and French and I’ll be happy to teach you Arabic .. »

Điểm tin cậy: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


member Amer_Salah
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member motzsharaf
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 200 (1%)

Gửi tin nhắn


member enough_ppl
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member Samiotupy
SamiotupyCountry: 477Makkah Province
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hi my name is Sami from Saudi Arabia. My religion is Islam. I speak Arabic and I want to learn English as I want to meet new friends from different co... »

Điểm tin cậy: 430 (2%)

Gửi tin nhắn


member forbeauty9
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member ahmed_elge4
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member basma88
basma88Country: 477Jeddah
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« hi there my name is Basma I like learn english if some one help me it`s grit and I can help others to learn Arabia. »

Điểm tin cậy: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


member Brhokd
BrhokdCountry: 477Riyadh
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


member MohdMohd
MohdMohdCountry: 477Riyadh
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« I want to learn Turkish Language I am ready to teach English and Arabic »

Điểm tin cậy: 910 (3%)

Gửi tin nhắn


member arwa_khali
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member dania-3
dania-3Country: 477Jeddah
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hello friends, I'm practicing English & learning French.. »

Điểm tin cậy: 550 (2%)

Gửi tin nhắn


Bất kì quốc gia nào
1.
1.
Tìm kiếm nâng caoTìm kiếm nâng cao

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
Từ đến
Vâng 
Vâng