Tìm bạn

Find Language Exchange Penpals!
Kết quả tìm kiếm của bạn Lọc kết quả
  • Đây là những kết quả tìm kếm của bạn: (Những thành viên kết nối gần đây sẽ được đăng đầu tiên)
member Yasceine_Bahbouh
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« السلام عليكم أحب أن أشارككم مهاراتي في تعلم اللغة العربية و الإنكليزية. بالمقابل أود تعلم اللغة الصينية و تقوية لغتي الألمانية. كذلك أبحث عن أصدقاء ح... »

VIP VIP SILVER MEMBERĐiểm tin cậy: 23 370 (67%)

Gửi tin nhắn


member Aishan9r
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hi my name is aisha From k.s.a I can teach you Arabic »

Điểm tin cậy: 1 270 (4%)

Gửi tin nhắn


member Badrr
BadrrCountry: 477Riyadh
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hi, i can teach you arabic and english properly.. i need to practice french and turkish as well .. who wants to practice with me .. »

Điểm tin cậy: 430 (2%)

Gửi tin nhắn


member sunshine-balqees
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« love learning languages it can expose me to the world.. »

Điểm tin cậy: 450 (2%)

Gửi tin nhắn


member maryam41
maryam41Country: 477Jeddah
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


member eissa161
eissa161Country: 477Al Khobar
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member Abdullah7427
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


member Cosz
CoszCountry: 477Al Jubail
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member Amer_Salah
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member TOOFY2030
TOOFY2030Country: 477Riyadh
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member Ridwan
RidwanCountry: 477Riyadh
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« If you are reading this, I wish you happiness and success in life. I'm from India and I speak fluent English, Hindi and Urdu, I still love to practice... »

VIP VIP SILVER MEMBERĐiểm tin cậy: 2 795 (8%)

Gửi tin nhắn


member Link2ok
Link2okCountry: 477Eastern Province
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« My name is Okey and am 31years old. I would love to learn the French language and willing to teach someone English. Please let's teach each other. »

Điểm tin cậy: 430 (2%)

Gửi tin nhắn


member EngAmer
EngAmerCountry: 477Riyadh
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« i want to learn French »

Điểm tin cậy: 210 (1%)

Gửi tin nhắn


member a7xbm
a7xbmCountry: 477Riyadh
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member brandon_ro
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member enuyork
enuyorkCountry: 477Jeddah
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member talal1
talal1Country: 477Riyadh
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


member salembafagih
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


Bất kì quốc gia nào
1.
1.
Tìm kiếm nâng caoTìm kiếm nâng cao

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
Từ đến
Vâng 
Vâng