Tìm bạn

Find Language Exchange Penpals!
Kết quả tìm kiếm của bạn Lọc kết quả
  • Đây là những kết quả tìm kếm của bạn: (Những thành viên kết nối gần đây sẽ được đăng đầu tiên)
member Yacinekap
YacinekapCountry: 583Saint Pierre
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hi ! I'm French Teacher (mother tongue), speaking also English, Arabic, German and a bit of Hindi / Urdu. I actually live in Reunion Island after livi... »

VIP VIP SILVER MEMBERĐiểm tin cậy: 5 720 (17%)

Gửi tin nhắn


member Leena21
Leena21Country: 583Sainte Clotilde
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member NARSYA
NARSYACountry: 583Saint Denis
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« I’m French. I want to improve my english. »

Điểm tin cậy: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


member Johnny974
Johnny974Country: 583Piton Saint-Leu
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member Garavir
GaravirCountry: 583Saint-Leu
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member pascal_pon
pascal_ponCountry: 583Saint-Denis
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member Kreol974
Kreol974Country: 583Saint-Gilles
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member Mia97433
Mia97433Country: 583Saint Denis
Ngôn ngữ có thể dạyrcf
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member raaffou_os
raaffou_osCountry: 583Le Tampon
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member LINGOT
LINGOTCountry: 583Le Tampon
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member Kelly_Premiere
Kelly_PremiereCountry: 583Saint Denis
Ngôn ngữ có thể dạyrcf
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member samira974
samira974Country: 583Saint Pierre
Ngôn ngữ có thể dạyrcf
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member Hidden_Snake
Hidden_SnakeCountry: 583Saint Pierre
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Bonjour à tous !Hi everybody ! I want to learn Japanese (I can help you in French and English)!!! ^^ I'm waiting for you ^^ (you can contact me by... »

Điểm tin cậy: 640 (2%)

Gửi tin nhắn


member seeyoulater
seeyoulaterCountry: 583Saint Paul
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member Bogosse974
Bogosse974Country: 583Saint Denis
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member mariam_abd
mariam_abdCountry: 583Sainte Clotilde
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member fa_jo
fa_joCountry: 583Saint Denis
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member annafm
annafmCountry: 583Saint-Denis
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


Bất kì quốc gia nào
1.
1.
Tìm kiếm nâng caoTìm kiếm nâng cao

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
Từ đến
Vâng 
Vâng