Tìm bạn

Find Language Exchange Penpals!
Kết quả tìm kiếm của bạn Lọc kết quả
  • Đây là những kết quả tìm kếm của bạn: (Những thành viên kết nối gần đây sẽ được đăng đầu tiên)
member gilfcp10
gilfcp10Country: 509Valongo
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hi, my name is Gil, I'm 20 and I'm Portuguese. I'd like to improve my English, especially my accent. I also would like to learn new languages like ... »

VIP VIP SILVER MEMBERĐiểm tin cậy: 18 120 (52%)

Gửi tin nhắn


member luisguimaraesvln
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


member Fabianoneves
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


member LGM
LGMCountry: 509Porto
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hello :) I come from Portugal and I'm interested in eastern Europe languages and cultures, especially Polish and Romanian. I'll be glad to help yo... »

Điểm tin cậy: 490 (2%)

Gửi tin nhắn


member cantuares
cantuaresCountry: 509Almada
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 10 (1%)

Gửi tin nhắn


member Eder_Borges
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


member Marine-23
Marine-23Country: 509Lisbon
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member gi0918
gi0918Country: 509Braga
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member LuOliveira
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hello, everyone. I hope you're all right. I'd like to make friends to train my English. I have a basic level and I am dedicating myself to learning ... »

Điểm tin cậy: 430 (2%)

Gửi tin nhắn


member babswtv
babswtvCountry: 509Porto
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member bytemania
bytemaniaCountry: 509Lisbon
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« I need learn french »

VIP VIP SILVER MEMBERĐiểm tin cậy: 3 420 (10%)

Gửi tin nhắn


member Renatooooooo
RenatoooooooCountry: 509Vila Real
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member ericand
ericandCountry: 509Lisbon
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« hope to know more girls,different languages,same kind heart. »

Điểm tin cậy: 430 (2%)

Gửi tin nhắn


member DEBRAND
DEBRANDCountry: 509Lisbon
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang họcarz

Điểm tin cậy: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


member Gonga
GongaCountry: 509Lisbon
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member aymeric_vi
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« je suis français, je vis à Lisbonne »

Điểm tin cậy: 200 (1%)

Gửi tin nhắn


member KHANNA91
KHANNA91Country: 509Lisbon
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« I know english but I want to learn portuguese language . I come new to live in beja so i am serious about to learn language . »

Điểm tin cậy: 430 (2%)

Gửi tin nhắn


member tiojoca
tiojocaCountry: 509Porto
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 220 (1%)

Gửi tin nhắn


Bất kì quốc gia nào
1.
1.
Tìm kiếm nâng caoTìm kiếm nâng cao

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
Từ đến
Vâng 
Vâng