Tìm bạn

Find Language Exchange Penpals!
Kết quả tìm kiếm của bạn Lọc kết quả
  • Đây là những kết quả tìm kếm của bạn: (Những thành viên kết nối gần đây sẽ được đăng đầu tiên)
member sahil_jan
sahil_janCountry: 505Karachi
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member Mubashir-Ahmed
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member Shazan
ShazanCountry: 505Karachi
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


member raza21
raza21Country: 505Karachi
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member abdur_rehm
Ngôn ngữ có thể dạypbt
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member UmarIqbal-789
UmarIqbal-789Country: 505Islamabad
Ngôn ngữ có thể dạypnb
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


member sobiaanjum2
sobiaanjum2Country: 505Hyderabad
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member Night_Crawler
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Come on in to know more, it will be a roller-coaster ride, I promise »

Điểm tin cậy: 430 (2%)

Gửi tin nhắn


member kamran_pan
kamran_panCountry: 505Islamabad
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member Asher98
Asher98Country: 505Karachi
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Wolf by nature »

Điểm tin cậy: 5 395 (16%)

Gửi tin nhắn


member Waseem2512
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member Haxsaan
HaxsaanCountry: 505Karachi
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« I'm from Karachi and I'm here to improve my English, btw my native language is Urdu so I can help you with that. »

Điểm tin cậy: 430 (2%)

Gửi tin nhắn


member loffarmail
loffarmailCountry: 505Karachi
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« I’m not really interested in building a reputation for myself. But I do care for what the company stands for. I believe in work and being connected to... »

Điểm tin cậy: 430 (2%)

Gửi tin nhắn


member Zan1st2000
Zan1st2000Country: 505Peshawar
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member shahani
shahaniCountry: 505Karachi
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member sobiaanjum
sobiaanjumCountry: 505Hyderabad
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« We provide latest news from Pakistan Check out World news, Pakistan news, Education news, Technology news, Health news, Science news, Sport News, Busi... »

Điểm tin cậy: 430 (2%)

Gửi tin nhắn


member syedtahir
syedtahirCountry: 505Siālkot
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Everyone has highs and lows that they have to learn from, but every morning I start off with a good head on my shoulders, saying to myself, 'It's goin... »

Điểm tin cậy: 1 545 (5%)

Gửi tin nhắn


member Wassi26
Wassi26Country: 505Sialkot District
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Passionate and fluent english speaker. I can teach you english step by step right way. Looking forward to meet someone you can teach me polish and tur... »

Điểm tin cậy: 430 (2%)

Gửi tin nhắn


Bất kì quốc gia nào
1.
1.
Tìm kiếm nâng caoTìm kiếm nâng cao

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
Từ đến
Vâng 
Vâng