Tìm bạn

Find Language Exchange Penpals!
Kết quả tìm kiếm của bạn Lọc kết quả
  • Đây là những kết quả tìm kếm của bạn: (Những thành viên kết nối gần đây sẽ được đăng đầu tiên)
member Asher98
Asher98Country: 505Karachi
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« learning Russian and Farsi b'cuz I like Russian and Persian History & Literature Давайте учиться вместе)) Better to contact on Skype or on hangouts ... »

Điểm tin cậy: 5 395 (16%)

Gửi tin nhắn


member ultimate963
ultimate963Country: 505Islamabad
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« an extrovert person.. willing to learn different culture, love to travel world »

Điểm tin cậy: 210 (1%)

Gửi tin nhắn


member hassan_raz
hassan_razCountry: 505Islamabad
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member sahil_jan
sahil_janCountry: 505Karachi
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member zakiralikhan972001
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


member bint-e-Asad
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« I like reading, cooking, baking and travelling. New-found interests include knitting, gardening. I write too but most of the passages are a string of ... »

Điểm tin cậy: 430 (2%)

Gửi tin nhắn


member faheem_cha
faheem_chaCountry: 505Khanewal
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member Waseem2512
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member malik_haya2
malik_haya2Country: 505Sargodha
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member shakeelanjam
shakeelanjamCountry: 505Hafizabad
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« French Learner »

Điểm tin cậy: 930 (3%)

Gửi tin nhắn


member izhaar_abb
izhaar_abbCountry: 505Islamabad
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member yaseer125
yaseer125Country: 505Lahore
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


member sobiaanjum
sobiaanjumCountry: 505Hyderabad
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« We provide latest news from Pakistan Check out World news, Pakistan news, Education news, Technology news, Health news, Science news, Sport News, Busi... »

Điểm tin cậy: 430 (2%)

Gửi tin nhắn


member Night_Crawler
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Come on in to know more, it will be a roller-coaster ride, I promise »

Điểm tin cậy: 430 (2%)

Gửi tin nhắn


member tariq_zuba
tariq_zubaCountry: 505Karachi
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member mtalhasubhani
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member Reecho
ReechoCountry: 505Karachi
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« i am from Pakistan, i do business from iran so i want to learn persian language. »

Điểm tin cậy: 455 (2%)

Gửi tin nhắn


member Kggdshhbfkhfcjufkfxj
Ngôn ngữ có thể dạybgpbgp
Ngôn ngữ đang học

« I am student of 9th class i am reading english language in evening and i love cricket and photography »

Điểm tin cậy: 430 (2%)

Gửi tin nhắn


Bất kì quốc gia nào
1.
1.
Tìm kiếm nâng caoTìm kiếm nâng cao

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
Từ đến
Vâng 
Vâng