Tìm bạn

Find Language Exchange Penpals!
Kết quả tìm kiếm của bạn Lọc kết quả
  • Đây là những kết quả tìm kếm của bạn: (Những thành viên kết nối gần đây sẽ được đăng đầu tiên)
member sahil_jan
sahil_janCountry: 505Karachi
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

0 Điểm (0%)

Gửi tin nhắn


member Asher98
Asher98Country: 505Karachi
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Let's learn something new... »

730 Điểm (3%)

Gửi tin nhắn


member Reecho
ReechoCountry: 505Karachi
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« i am from Pakistan, i do business from iran so i want to learn persian language. »

430 Điểm (2%)

Gửi tin nhắn


member khan_junai
khan_junaiCountry: 505Khyber Pakhtunkhwa
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

0 Điểm (0%)

Gửi tin nhắn


member Night_Crawler
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« I will tell you later »

430 Điểm (2%)

Gửi tin nhắn


member Ryan-Z
Ryan-ZCountry: 505Islamabad
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hello im Ryan , I hope ur doing great and i wd love to make a new friend.im a bachelor student of software engineering. Im in search of speaking pal, ... »

430 Điểm (2%)

Gửi tin nhắn


member sahil_jan2
sahil_jan2Country: 505Karachi
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

0 Điểm (0%)

Gửi tin nhắn


member ilyas_ali
ilyas_aliCountry: 505Faisalabad
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

0 Điểm (0%)

Gửi tin nhắn


member NDodhy
NDodhyCountry: 505Sialkot District
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« A proactive person engaged in Export Import Business of textiles for past +25years »

430 Điểm (2%)

Gửi tin nhắn


member raja_sadda
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

0 Điểm (0%)

Gửi tin nhắn


member sheikhsa
sheikhsaCountry: 505Karachi
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

30 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member noorikhan
noorikhanCountry: 505Peshawar
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

230 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member HassanAhmedKhan
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« I like books. »

230 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member sobia_rizw
sobia_rizwCountry: 505Karachi
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

0 Điểm (0%)

Gửi tin nhắn


member nasirhm
nasirhmCountry: 505Karachi
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

30 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member hassan_raz
hassan_razCountry: 505Islamabad
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

0 Điểm (0%)

Gửi tin nhắn


member fb_1562009167
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

0 Điểm (0%)

Gửi tin nhắn


member fb_1556356959
fb_1556356959Country: 505Hyderabad
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

30 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


Bất kì quốc gia nào
1.
1.
Tìm kiếm nâng caoTìm kiếm nâng cao

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
Từ đến
Vâng 
Vâng