Tìm bạn

Find Language Exchange Penpals!
Kết quả tìm kiếm của bạn Lọc kết quả
  • Đây là những kết quả tìm kếm của bạn: (Những thành viên kết nối gần đây sẽ được đăng đầu tiên)
member AnaOlDi123
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member marystudy7
marystudy7Country: 568Estelí
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hi mi name is Maria del Carmen!! I love do lettering with brush pens !! And also play volleyball in my free time!! And I need to practice my english m... »

Điểm tin cậy: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


member Annalua
AnnaluaCountry: 568Managua
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Soy una persona tranquila que desea ayudar a mejorar el español de otros, y el portugués, en lo que pueda ayudar. Also I want some help to improve my ... »

Điểm tin cậy: 850 (3%)

Gửi tin nhắn


member genesis_ji
genesis_jiCountry: 568Managua
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member Damacram
DamacramCountry: 568Managua
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member Rodrinavarro
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


member Rexx91
Rexx91Country: 568Managua
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« I want to practice my English and learn Modern Greek, just know the alphabet so far lol »

Điểm tin cậy: 2 440 (7%)

Gửi tin nhắn


member rockmanni
rockmanniCountry: 568Managua
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member hector_cru
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member Yaique
YaiqueCountry: 568Masaya
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member ErickZuniga
ErickZunigaCountry: 568Matagalpa
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hello, my name is Erick Zuniga, I m from Nicaragua, currently l m studying civil engineering career and I want to acquire new communication skills. »

Điểm tin cậy: 430 (2%)

Gửi tin nhắn


member Mortiz68
Mortiz68Country: 568Managua
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member ElizabethAriel
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member Artemisa91
Artemisa91Country: 568Managua
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


member Yader
YaderCountry: 568Masaya
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member alex_lezam
alex_lezamCountry: 568Granada
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hi! Soy Alexander y hablo español, inglés e italiano. Me encanta aprender nuevos idiomas, practicar y conocer nuevas personas y nuevas culturas. »

Điểm tin cậy: 400 (2%)

Gửi tin nhắn


member AntonioG96
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hey, I’m Antonio from Nicaragua . 23 years old. My native language is Spanish, high level of English (I can also help with it) and I’m interested in ... »

Điểm tin cậy: 430 (2%)

Gửi tin nhắn


member Martinvasquez1930
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


Bất kì quốc gia nào
1.
1.
Tìm kiếm nâng caoTìm kiếm nâng cao

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
Từ đến
Vâng 
Vâng