ค้นหาเพื่อน

Find Language Exchange Penpals!
ผลการค้นหาของคุณ กรองผลลัพธ์
  • นี่คือผลการค้นหาของคุณ: (Last connected members appear first)
member Annalua
AnnaluaCountry: 568Managua
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Soy una persona tranquila que desea ayudar a mejorar el español de otros, y el portugués, en lo que pueda ayudar. Also I want some help to improve my ... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 850 (3%)

Send Message


member ErickZuniga
ErickZunigaCountry: 568Matagalpa
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Hello, my name is Erick Zuniga, I m from Nicaragua, currently l m studying civil engineering career and I want to acquire new communication skills. »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 430 (2%)

Send Message


member AlderBermudez
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 230 (1%)

Send Message


member Itzel67
Itzel67Country: 568Matagalpa
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member CarlosFernando
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member AnaOlDi123
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member marystudy7
marystudy7Country: 568Estelí
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Hi mi name is Maria del Carmen!! I love do lettering with brush pens !! And also play volleyball in my free time!! And I need to practice my english m... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 230 (1%)

Send Message


member genesis_ji
genesis_jiCountry: 568Managua
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 0 (0%)

Send Message


member Damacram
DamacramCountry: 568Managua
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member Rodrinavarro
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 230 (1%)

Send Message


member Rexx91
Rexx91Country: 568Managua
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« I want to practice my English and learn Modern Greek, just know the alphabet so far lol »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 2 440 (7%)

Send Message


member rockmanni
rockmanniCountry: 568Managua
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member hector_cru
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 0 (0%)

Send Message


member Yaique
YaiqueCountry: 568Masaya
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member Mortiz68
Mortiz68Country: 568Managua
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 0 (0%)

Send Message


member ElizabethAriel
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member Artemisa91
Artemisa91Country: 568Managua
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 230 (1%)

Send Message


member Yader
YaderCountry: 568Masaya
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


ประเทศไหนก็ได้ or ประเทศไหนก็ตาม
1.
1.
ค้นหาขั้นสูงค้นหาขั้นสูง

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
From to
ใช่ 
ใช่