دوست پیدا کنید

Find Language Exchange Penpals!
نتایج جستجوی شما نتایج فیلتر شده
  • یافته ها (آخرین افرادی که متصل شده اند در ابتدا نمایش شوند)
member Lesky
LeskyCountry: 568Managua
زبان تدریسی
آموختن زبانkab

90 امتیاز (1%)

پیام ارسال کنید


member jose_ramon
jose_ramonCountry: 568Chinandega
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Soy Nicaraguense, me gusta aprender y conocer un poco de las demás personas. Deseo aprender más idiomas y compartir con la demás personas, de otro pai... »

1 030 امتیاز (3%)

پیام ارسال کنید


member ervin_isaa
ervin_isaaCountry: 568Estelí
زبان تدریسی
آموختن زبان

0 امتیاز (0%)

پیام ارسال کنید


member ErickZuniga
ErickZunigaCountry: 568Matagalpa
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Hello, my name is Erick Zuniga, I m from Nicaragua, currently l m studying civil engineering career and I want to acquire new communication skills. »

430 امتیاز (2%)

پیام ارسال کنید


member jeff_garci
jeff_garciCountry: 568Managua
زبان تدریسی
آموختن زبان

0 امتیاز (0%)

پیام ارسال کنید


member andrea_pil
andrea_pilCountry: 568Managua
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Soy estudiante del idioma inglés »

200 امتیاز (1%)

پیام ارسال کنید


member tashibana
tashibanaCountry: 568Rivas Department
زبان تدریسی
آموختن زبان

30 امتیاز (1%)

پیام ارسال کنید


member stan4
stan4Country: 568Managua
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Hi, thanks for viewing my profile ;) I started studying english back in 1999, I studied a bit of german and japanese a couple years ago. Now I study ... »

VIP VIP SILVER MEMBER13 005 امتیاز (38%)

پیام ارسال کنید


member Bobbys
BobbysCountry: 568Managua
زبان تدریسی
آموختن زبان

30 امتیاز (1%)

پیام ارسال کنید


member IsraelMenaSanz
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Mi nombre es Israel, y soy de Nicaragua. Envíame un mensaje si quieres conversar conmigo, soy un hablante nativo de Español y me encantaría hacer un i... »

430 امتیاز (2%)

پیام ارسال کنید


member Bismarck2017
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Hola! Mi nombre es Bismarck y me gustaría mejorar mi nivel de inglés con un nativo del idioma inglés. »

430 امتیاز (2%)

پیام ارسال کنید


member dannaflores18
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Me gusta aprender de otras culturas y Me encantaria aprender ingles de una manera dinamica e interesante. »

430 امتیاز (2%)

پیام ارسال کنید


member Kevin_jimenez

member albeiro_bl
albeiro_blCountry: 568Managua
زبان تدریسی
آموختن زبان

0 امتیاز (0%)

پیام ارسال کنید


member jorge_falc
jorge_falcCountry: 568Managua
زبان تدریسی
آموختن زبان

0 امتیاز (0%)

پیام ارسال کنید


member lucero_bar
lucero_barCountry: 568Dolores
زبان تدریسی
آموختن زبان

0 امتیاز (0%)

پیام ارسال کنید


member aristides_
aristides_Country: 568Managua
زبان تدریسی
آموختن زبان

0 امتیاز (0%)

پیام ارسال کنید


member Menocalc
MenocalcCountry: 568Managua
زبان تدریسی
آموختن زبان

30 امتیاز (1%)

پیام ارسال کنید


هر کشوری
1.
1.
جستجوی پیشرفتهجستجوی پیشرفته

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
از تا
بله 
بله