Tìm bạn

Find Language Exchange Penpals!
Kết quả tìm kiếm của bạn Lọc kết quả
  • Đây là những kết quả tìm kếm của bạn: (Những thành viên kết nối gần đây sẽ được đăng đầu tiên)
member Natka79
Natka79Country: 502Chisinau
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 320 (1%)

Gửi tin nhắn


member Nadenika
NadenikaCountry: 502Chisinau
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 350 (1%)

Gửi tin nhắn


member yvonna_pol
yvonna_polCountry: 502Chisinau
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member PINZARI_ECATERINA
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hello! My name is Ecaterina, or Catherine in English, I am 23, and I am keen on learning languages. I would love to find new friends here, to communic... »

Điểm tin cậy: 430 (2%)

Gửi tin nhắn


member JohnDeer
JohnDeerCountry: 502Chisinau
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member Andreea0424
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member cristina_g3
cristina_g3Country: 502Chisinau
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member AlexCecetova
AlexCecetovaCountry: 502Chisinau
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member Tatiannna
TatiannnaCountry: 502Chisinau
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 225 (1%)

Gửi tin nhắn


member adolin
adolinCountry: 502Chisinau
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


member TatianaOlarasu
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Salut! »

VIP VIP SILVER MEMBERĐiểm tin cậy: 9 740 (28%)

Gửi tin nhắn


member Aykut89
Aykut89Country: 502Chisinau
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member nastya_goi
nastya_goiCountry: 502Chisinau
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member andreia_io
andreia_ioCountry: 502Chisinau
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member LinaPayns
LinaPaynsCountry: 502Tiraspol
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hola Здраво »

Điểm tin cậy: 430 (2%)

Gửi tin nhắn


member Olya2001
Olya2001Country: 502Chisinau
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hi! My name is Olga.I am from Moldova.) I`m very frendly and sociable My favorite book is Harry Potter I would like to improve my English so that... »

Điểm tin cậy: 530 (2%)

Gửi tin nhắn


member Diana1981
Diana1981Country: 502Chisinau
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 210 (1%)

Gửi tin nhắn


member mihai_arvi
mihai_arviCountry: 502Sîngerei
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


Bất kì quốc gia nào
1.
1.
Tìm kiếm nâng caoTìm kiếm nâng cao

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
Từ đến
Vâng 
Vâng