Tìm bạn

Find Language Exchange Penpals!
Kết quả tìm kiếm của bạn Lọc kết quả
  • Đây là những kết quả tìm kếm của bạn: (Những thành viên kết nối gần đây sẽ được đăng đầu tiên)
member adolin
adolinCountry: 502Chisinau
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


member cristina_c
cristina_cCountry: 502Chisinau
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hey! Ma numesc Cristina, sunt studenta la universitate și iubesc limbile straine, sunt aici să îmi gasesc amici noi și să practic vorbirea în altă lim... »

Điểm tin cậy: 1 565 (5%)

Gửi tin nhắn


member Olgamir
OlgamirCountry: 502Chisinau
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hi! I'm Olga. I like learning languages and embroidering. Acum sunt interesată în studierea mai profundă a limbii române. Dacă mă puteţi ajuta cu româ... »

Điểm tin cậy: 430 (2%)

Gửi tin nhắn


member Natka79
Natka79Country: 502Chisinau
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 320 (1%)

Gửi tin nhắn


member Tatiannna
TatiannnaCountry: 502Chisinau
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 225 (1%)

Gửi tin nhắn


member lolita33-33
lolita33-33Country: 502Chisinau
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Привет всем! Изучение иностранных языков - что может быть лучше! Хочу выучить испанский и английский язык , могу помочь с русским языком! Удачи!... »

Điểm tin cậy: 460 (2%)

Gửi tin nhắn


member uzutoria
uzutoriaCountry: 502Tiraspol
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 100 (1%)

Gửi tin nhắn


member veracim
veracimCountry: 502Chisinau
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member Igorex
IgorexCountry: 502Chisinau
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


member Keaton
KeatonCountry: 502Chisinau
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member Iracika
IracikaCountry: 502Chisinau
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member Nadenika
NadenikaCountry: 502Chisinau
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 350 (1%)

Gửi tin nhắn


member Daria03062006
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member maria_cior
maria_ciorCountry: 502Chisinau
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member ina_andree
ina_andreeCountry: 502Chisinau
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member GHEORGHE
GHEORGHECountry: 502Căuşeni
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


member Marianna_B92
Marianna_B92Country: 502Chisinau
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member AnnaBuzgan
AnnaBuzganCountry: 502Chisinau
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


Bất kì quốc gia nào
1.
1.
Tìm kiếm nâng caoTìm kiếm nâng cao

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
Từ đến
Vâng 
Vâng