Tìm bạn

Find Language Exchange Penpals!
Kết quả tìm kiếm của bạn Lọc kết quả
  • Đây là những kết quả tìm kếm của bạn: (Những thành viên kết nối gần đây sẽ được đăng đầu tiên)
member mohamedhigh
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang họcarz

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member mingfhong
mingfhongCountry: 494Johor Bahru
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hi everyone!Forward looking into someone who is capable of speaking different languages all across the global. Passionate love for reading,sports and... »

Điểm tin cậy: 430 (2%)

Gửi tin nhắn


member YYL
YYLCountry: 494Kuala Lumpur
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member momoting921
momoting921Country: 494Kuala Lumpur
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« I wish to find an english speaking partner😊 »

Điểm tin cậy: 430 (2%)

Gửi tin nhắn


member yangjoo
yangjooCountry: 494Penang
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


member yun_yun
yun_yunCountry: 494Penang
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member mac2210
mac2210Country: 494Kuala Lumpur
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« want to make new friends. I am an English teacher »

Điểm tin cậy: 560 (2%)

Gửi tin nhắn


member Estheryeo
EstheryeoCountry: 494Pahang
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


member Wan91
Wan91Country: 494Penang
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member tosibee
tosibeeCountry: 494Kuching
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hi, there! Now I'm teaching Japanese at SJFC, kuching. Feel free to send a message to me. »

Điểm tin cậy: 220 (1%)

Gửi tin nhắn


member nazri1
nazri1Country: 494Kota Kinabalu
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


member zara_zara
zara_zaraCountry: 494Melaka
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member maizansofia
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 210 (1%)

Gửi tin nhắn


member john_irish
john_irishCountry: 494Kuala Lumpur
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member siti_jamal
siti_jamalCountry: 494Selangor
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member nurul_syaq
nurul_syaqCountry: 494Selangor
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member abil
abilCountry: 494Kuala Lumpur
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« I would like to polish my English, learn mandarin, Russian, and Arabic languages. I'm just one of the boys that wear spectacles, love new adventures, ... »

Điểm tin cậy: 470 (2%)

Gửi tin nhắn


member norhayu_no
norhayu_noCountry: 494Sungai Petani
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


Bất kì quốc gia nào
1.
1.
Tìm kiếm nâng caoTìm kiếm nâng cao

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
Từ đến
Vâng 
Vâng