Tìm bạn

Find Language Exchange Penpals!
Kết quả tìm kiếm của bạn Lọc kết quả
  • Đây là những kết quả tìm kếm của bạn: (Những thành viên kết nối gần đây sẽ được đăng đầu tiên)
member ash_288
ash_288Country: 494Kuala Lumpur
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« 91年, 单身 微信: ash_288 喜欢: 火锅,冰激凌, 听歌, 跑步,看电影,睡觉,和周末! 每天都希望能快点到周末 哈哈哈... »

Điểm tin cậy: 430 (2%)

Gửi tin nhắn


member Christinepham
ChristinephamCountry: 494Kuala Lumpur
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member aisyah_eli
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member Nuratiqah
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member MoeSufian
MoeSufianCountry: 494Selangor
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member wani11
wani11Country: 494Perlis
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hallo Leute, ich bin Wani aus Malaysia. »

Điểm tin cậy: 430 (2%)

Gửi tin nhắn


member mac2210
mac2210Country: 494Kuala Lumpur
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« want to make new friends. I am an English teacher »

Điểm tin cậy: 560 (2%)

Gửi tin nhắn


member izahshahirah
izahshahirahCountry: 494Kota Kinabalu
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member Aireen
AireenCountry: 494Kuala Lumpur
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Just seven years old..My father really want me to learnt English..More than happy if anybody can help,teach me.. »

Điểm tin cậy: 430 (2%)

Gửi tin nhắn


member siti_ameer
siti_ameerCountry: 494Kuala Lumpur
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member raina_come
raina_comeCountry: 494Sungai Petani
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member Shasya11
Shasya11Country: 494Kuala Lumpur
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member NickFaisal
NickFaisalCountry: 494Petaling Jaya
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Looking for friends through out the world and share life experiences, culture, etc. »

Điểm tin cậy: 430 (2%)

Gửi tin nhắn


member you_quan_c
you_quan_cCountry: 494George Town
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hello, I am You Quan, or you can call me Walter. I am from Penang, Malaysia. I like to learn new languages (French and German). I always believe a new... »

Điểm tin cậy: 200 (1%)

Gửi tin nhắn


member mingfhong
mingfhongCountry: 494Johor Bahru
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hi everyone!Forward looking into someone who is capable of speaking different languages all across the global. Passionate love for reading,sports and... »

Điểm tin cậy: 430 (2%)

Gửi tin nhắn


member moe_sufian
moe_sufianCountry: 494Seri Kembangan
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member farhanah_f
farhanah_fCountry: 494Johor Bahru
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member Ethan2000ad
Ethan2000adCountry: 494Kuala Lumpur
Ngôn ngữ có thể dạyzsm
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


Bất kì quốc gia nào
1.
1.
Tìm kiếm nâng caoTìm kiếm nâng cao

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
Từ đến
Vâng 
Vâng