ค้นหาเพื่อน

Find Language Exchange Penpals!
ผลการค้นหาของคุณ กรองผลลัพธ์
  • นี่คือผลการค้นหาของคุณ: (Last connected members appear first)
member maftahul_j
maftahul_jCountry: 494Batu Pahat
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member nadia_latib
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Hey there people of the net! I'm Nadiah from Malaysia, i dont know what am doin rn. please send help. xoxo »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 620 (2%)

Send Message


member fb_1581938390
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 0 (0%)

Send Message


member zonnetan
zonnetanCountry: 494Selangor
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member CaptainGoreng
CaptainGorengCountry: 494Putrajaya
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member mingfhong
mingfhongCountry: 494Johor Bahru
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Hi everyone!Forward looking into someone who is capable of speaking different languages all across the global. Passionate love for reading,sports and... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 230 (1%)

Send Message


member abil
abilCountry: 494Kuala Lumpur
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« I would like to polish my English, learn mandarin, Russian, and Arabic languages. I'm just one of the boys that wear spectacles, love new adventures, ... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 470 (2%)

Send Message


member Amirah
AmirahCountry: 494Kuala Lumpur
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« I'm boring, I hate math dan saya boleh berbahasa Melayu »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 1 180 (4%)

Send Message


member joeben
joebenCountry: 494Kuala Lumpur
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 230 (1%)

Send Message


member ultron90
ultron90Country: 494Kuala Lumpur
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« I'm very interested in learning Russian, French and Spanish. I would love to teach you English or Malay. If anyone is willing to teach me too, that wo... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 3 950 (12%)

Send Message


member Alex2018
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« HI am Alex! »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 230 (1%)

Send Message


member faredMo
faredMoCountry: 494Johor Bahru
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member muhd_azri
muhd_azriCountry: 494Tangkak
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« 1)Fasih dalam bahasa melayu dan sedia untuk mengajar. 2)Really interested to learn korean and german language 3)Want to fix my english skills »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 400 (2%)

Send Message


member anishaku
anishakuCountry: 494Pahang
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Hello. I'm looking for a friend to practice my French language skills. I am excited to make new friends from other countries. Don't hesitate to give ... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 430 (2%)

Send Message


member debbie_tai
debbie_taiCountry: 494Bukit Mertajam
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 0 (0%)

Send Message


member ludovic_va
ludovic_vaCountry: 494Kuala Lumpur
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 0 (0%)

Send Message


member ken_jane
ken_janeCountry: 494Kota Kinabalu
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 0 (0%)

Send Message


member adam540
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 230 (1%)

Send Message


ประเทศไหนก็ได้ or ประเทศไหนก็ตาม
1.
1.
ค้นหาขั้นสูงค้นหาขั้นสูง

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
From to
ใช่ 
ใช่