Tìm bạn

Find Language Exchange Penpals!
Kết quả tìm kiếm của bạn Lọc kết quả
  • Đây là những kết quả tìm kếm của bạn: (Những thành viên kết nối gần đây sẽ được đăng đầu tiên)
member eschkol1
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hello everyone, my name is Elena. I have been living in Israel for many years, I know Hebrew, Russian and English. Lately I've started learning Italia... »

Điểm tin cậy: 430 (2%)

Gửi tin nhắn


member Galluk
GallukCountry: 513Rishon LeZion
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 310 (1%)

Gửi tin nhắn


member Noran06
Noran06Country: 513Haifa
Ngôn ngữ có thể dạyajp
Ngôn ngữ đang học

« hello , i love learning languages and i'm trying my best to be fluent in all the ones i'm interested in :) »

Điểm tin cậy: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


member tony_alma
tony_almaCountry: 513Modi'in-Maccabim-Re'ut
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


member RotemD
RotemDCountry: 513Jerusalem
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member gilad21
gilad21Country: 513Tel Aviv
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


member Is10d
Is10dCountry: 513Or Yehuda
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


member guyinbar
guyinbarCountry: 513Tel Aviv
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« hola, megustaria mejorar mi español y puedo ayudar con ingles y hebreo.. »

Điểm tin cậy: 430 (2%)

Gửi tin nhắn


member avivit98
avivit98Country: 513Jerusalem
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member OlgaBat
OlgaBatCountry: 513Karmiel
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


member Barakn1234
Barakn1234Country: 513Tel Aviv
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« i am from israel 33 years old »

Điểm tin cậy: 430 (2%)

Gửi tin nhắn


member giladd
giladdCountry: 513Tel Aviv
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member revital
revitalCountry: 513Jerusalem
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member yossibe
yossibeCountry: 513Pardes Hanna-Karkur
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member Matankronfeld
MatankronfeldCountry: 513Petah Tiqwa
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member orniko
ornikoCountry: 513Tel Aviv
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hi I want to learn English..I understand English but it is hard for me to speak so who comes to teach me to speak .. »

Điểm tin cậy: 430 (2%)

Gửi tin nhắn


member rivy
rivyCountry: 513Jerusalem
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member Sagiv
SagivCountry: 513Ashqelon
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


Bất kì quốc gia nào
1.
1.
Tìm kiếm nâng caoTìm kiếm nâng cao

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
Từ đến
Vâng 
Vâng