Tìm bạn

Find Language Exchange Penpals!
Kết quả tìm kiếm của bạn Lọc kết quả
  • Đây là những kết quả tìm kếm của bạn: (Những thành viên kết nối gần đây sẽ được đăng đầu tiên)
member Galluk
GallukCountry: 513Rishon LeZion
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


member hannah_kne
hannah_kneCountry: 513Ra'anana
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 40 (1%)

Gửi tin nhắn


member lidia1975
lidia1975Country: 513Tel Aviv
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


member sts239
sts239Country: 513North District
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member EFRATD
EFRATDCountry: 513Haifa
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hello everyone. I'm from Israel. I would like to improve my English . It's very important to me at my work and maybe learn more languages for fun ( ... »

Điểm tin cậy: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


member lenya_vali
lenya_valiCountry: 513Beersheba
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member eva_brodsk
eva_brodskCountry: 513Ganei Tikva
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member linoysar
linoysarCountry: 513Tel Aviv
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hi, looking for English native speakers to practice my spoken English. Can help with Hebrew »

Điểm tin cậy: 430 (2%)

Gửi tin nhắn


member avivabel92
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hi, I live in Israel and speak Hebrew, I would be more than happy to teach u my beautiful language. And it would be nice of you to help me improve my ... »

Điểm tin cậy: 200 (1%)

Gửi tin nhắn


member eschkol1
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


member Itay_osh
Itay_oshCountry: 513Tel Aviv
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hi, my name is itay. I would like to know friends here and learn. »

Điểm tin cậy: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


member loca22
loca22Country: 513Haifa
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang họcarz

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member yagel
yagelCountry: 513Hadera
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member amir_ziso
amir_zisoCountry: 513Tel Aviv
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member email2uri
email2uriCountry: 513Jerusalem
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member olga_gruzm
olga_gruzmCountry: 513Petah Tikva
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member yoav_ri
yoav_riCountry: 513Tel Aviv
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« I am Yoav from Tel Aviv willing to help anyone that visit or plan to live in Israel. I am currently tryto find my wat into the profession of a new ... »

Điểm tin cậy: 200 (1%)

Gửi tin nhắn


member fb_1575290974
fb_1575290974Country: 513Jerusalem
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


Bất kì quốc gia nào
1.
1.
Tìm kiếm nâng caoTìm kiếm nâng cao

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
Từ đến
Vâng 
Vâng