ค้นหาเพื่อน

Find Language Exchange Penpals!
ผลการค้นหาของคุณ กรองผลลัพธ์
  • นี่คือผลการค้นหาของคุณ: (Last connected members appear first)
member Agnesi
AgnesiCountry: 470Bandung
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 430 (2%)

Send Message


member verybusygirl
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« CALL ME BY MY NAME My friends usually call me "busy girl" because i almost don't have a time to chill T_T Anyway i love to learn new languages. and... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 430 (2%)

Send Message


member kartika21
kartika21Country: 470West Jakarta
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member chihadikusumo
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษาgsw

« Hi I am looking for a friends from around the world who would want to exchange languages. I interested learning languages from all over the world »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 430 (2%)

Send Message


member Ratrii_7
Ratrii_7Country: 470Yogyakarta
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« The more you think you're a special one, the more people think you are a moron. »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 430 (2%)

Send Message


member teds91
teds91Country: 470Jakarta
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Hi guys, my name is Teddy and I am from Indonesia. I love to learn many languages and cultures and to know many people in the world. I love football, ... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 3 730 (11%)

Send Message


member Zefanya
ZefanyaCountry: 470Medan
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member Tiaraavalentina
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member kevin_jy
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member nova_je
nova_jeCountry: 470Medan
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 0 (0%)

Send Message


member Pipok
PipokCountry: 470Makassar
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member noni10
noni10Country: 470Depok
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Hi.. I am Noni, native from Indonesia and trying hard to improve my English. I also love meeting new people and making friends. Let's talk and be nic... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 430 (2%)

Send Message


member Mxmachine
MxmachineCountry: 470Jakarta
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 1 810 (6%)

Send Message


member Nainggolan
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member khodijah_t
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 0 (0%)

Send Message


member JasmineKartini
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member wkamall
wkamallCountry: 470Semarang
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member sindi_galu
sindi_galuCountry: 470Jakarta
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 0 (0%)

Send Message


ประเทศไหนก็ได้ or ประเทศไหนก็ตาม
1.
1.
ค้นหาขั้นสูงค้นหาขั้นสูง

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
From to
ใช่ 
ใช่