Tìm bạn

Find Language Exchange Penpals!
Kết quả tìm kiếm của bạn Lọc kết quả
  • Đây là những kết quả tìm kếm của bạn: (Những thành viên kết nối gần đây sẽ được đăng đầu tiên)
member Sarah-Joy
Sarah-JoyCountry: 532Tbilisi
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hi there, as a native speaker, I will be happy to help you with your German language skills. I learned English, French and Spanish at school but I... »

VIP VIP GOLD MEMBERĐiểm tin cậy: 47 940 (100%)

Gửi tin nhắn


member annettestrauss
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 50 (1%)

Gửi tin nhắn


member MariamGoldie
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hello, I'm Mary or Mariam from Georgia, whichever you prefer. art, literature, cinema, music and history are my passions. I love learning languages, b... »

Điểm tin cậy: 430 (2%)

Gửi tin nhắn


member AniKhaladze
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


member Nini-Nini
Nini-NiniCountry: 532Tbilisi
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


member Tim15
Tim15Country: 532Tbilisi
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


member nnbb
nnbbCountry: 532Rustavi
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member kayzersss
kayzersssCountry: 532Samtredia
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member KRUTOY
KRUTOYCountry: 532Tbilisi
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Bonjour! J'étudie le français et j'ai donc besoin d'une pratique de la communication, pourrions-nous vous parler d'une manière ou d'une autre? Merci... »

Điểm tin cậy: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


member marika_bag
marika_bagCountry: 532Tbilisi
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member Elizabeth012
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 50 (1%)

Gửi tin nhắn


member zazarashvi
zazarashviCountry: 532Tbilisi
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hello, I'm sophi from Georgia, I want to learn English ????. »

Điểm tin cậy: 200 (1%)

Gửi tin nhắn


member shook
shookCountry: 532Batumi
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


member Mak-Rine-Martes
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 250 (1%)

Gửi tin nhắn


member mariam_gol
mariam_golCountry: 532Kobuleti
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member valeriani
valerianiCountry: 532Tbilisi
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


member giorgit
giorgitCountry: 532Tbilisi
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« hi, my name is George, I am 30 years old, I am from Georgia »

Điểm tin cậy: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


member mariam_gio
mariam_gioCountry: 532Tbilisi
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang họcarz

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


Bất kì quốc gia nào
1.
1.
Tìm kiếm nâng caoTìm kiếm nâng cao

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
Từ đến
Vâng 
Vâng