ค้นหาเพื่อน

Find Language Exchange Penpals!
ผลการค้นหาของคุณ กรองผลลัพธ์
  • นี่คือผลการค้นหาของคุณ: (Last connected members appear first)
member Ianglish
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« There is no free will! »

VIP VIP GOLD MEMBERคะแนนความน่าเชื่อถือ: 62 030 (100%)

Send Message


member Carrotu
CarrotuCountry: 489Tampere
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Hi everyone! I'm Paulina from Finland. 33-year-old English and elementary Japanese teacher who is also currently studying International Business at... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 3 955 (12%)

Send Message


member Disegnatrice
DisegnatriceCountry: 489Helsinki
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Ciao - Salut! Je suis une finlandaise et je veux pratiquer le français - Sono una finlandese e voglio praticare il mio italiano. Je parle aussi bien ... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 400 (2%)

Send Message


member anneraisanen
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« I'd like to exchange email with people from Spanish-speaking countries, especially from Cuba and Spain. My interests: literature, travelling, nature, ... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 410 (2%)

Send Message


member mikke40
mikke40Country: 489Helsinki
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Hello everybody »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 220 (1%)

Send Message


member Idailon
IdailonCountry: 489Helsinki
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« A Swedish-speaking Finn, language nerd, cat lover, eternal student. Jätteroligt om du vill prata med mig! »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 430 (2%)

Send Message


member Julistus
JulistusCountry: 489Jyväskylä
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member venlasabinaa
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member temeco
temecoCountry: 489Porvoo
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« I try find new mail friend from all around the world. »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 410 (2%)

Send Message


member laquelle
laquelleCountry: 489Helsinki
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Hey there :) This is Helena from Germany, currently living in Helsinki, Finland. I'm mostly here for language exchange, meaning practicing the languag... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 7 540 (22%)

Send Message


member Sadeekkasem
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member TravelPolyglot
การสอนภาษาkrl
การเรียนรู้ภาษา

« A multilingual and sociable travel enthusiast. Have many interests and like to exchange views, opinions, experiences as well as debate about various t... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 740 (3%)

Send Message


member Irukh
IrukhCountry: 489Jämsä
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member veilau
veilauCountry: 489Lappi
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 10 (1%)

Send Message


member Mayzava
MayzavaCountry: 489Kuopio
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member jay_j
jay_jCountry: 489Turku
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Halaun harjoitella suomen kieli ihminen kanssa. Mä yrittän oppinut suomen kieli. In return, we can practice English language. Olen ambivert ihminen. N... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 230 (1%)

Send Message


member pauli33
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Foreign languages are only one of my many interests. Not so easy to find people you could practise languages with, atleast not my home area. I'm eager... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 410 (2%)

Send Message


member krazy_kat
krazy_katCountry: 489Helsinki
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« I'm a guy from Finland. My native language is Finnish, and I'm also fluent in English, so anyone needing help in those languages is free to contact me... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 410 (2%)

Send Message


ประเทศไหนก็ได้ or ประเทศไหนก็ตาม
1.
1.
ค้นหาขั้นสูงค้นหาขั้นสูง

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
From to
ใช่ 
ใช่