Maghanap ng Kaibigan

Find Language Exchange Penpals!
  • Ito ang resulta ng iyong paghahanap: (Ang pinakahuling komonekatang miyembro ay lalabas sa unahan)
member Hayat_Essa
Hayat_EssaCountry: 531Addis Ababa
Teaching language
Learning language

Trust points: 230 (1%)

Send Message


member narutouzumaki
narutouzumakiCountry: 531Addis Ababa
Teaching language
Learning language

Trust points: 30 (1%)

Send Message


member Ammanuel
AmmanuelCountry: 531Addis Ababa
Teaching language
Learning language

« My name is Amanuel, from Ethiopia. I am 21 years of age. I speak Amharic , Tigrigna and Enlish and I took German Courses upto B2 level and right now I... »

Trust points: 410 (2%)

Send Message


member B2e5tty
B2e5ttyCountry: 531Addis Ababa
Teaching language
Learning language

Trust points: 30 (1%)

Send Message


member suxopassess
suxopassessCountry: 531Addis Zemen
Teaching language
Learning language

Trust points: 30 (1%)

Send Message


member wazza_vida
wazza_vidaCountry: 531Addis Ababa
Teaching language
Learning language

Trust points: 200 (1%)

Send Message


member yoab
yoabCountry: 531Addis Ababa
Teaching language
Learning language

Trust points: 30 (1%)

Send Message


member ajaya_kuma
Teaching language
Learning language

Trust points: 0 (0%)

Send Message


member Simri
SimriCountry: 531Addis Ababa
Teaching language
Learning language

Trust points: 30 (1%)

Send Message


member mebrat_kas
mebrat_kasCountry: 531Addis Ababa
Teaching language
Learning language

Trust points: 0 (0%)

Send Message


member Fikir
FikirCountry: 531Addis Ababa
Teaching language
Learning language

Trust points: 30 (1%)

Send Message


member Earthling99
Earthling99Country: 531Addis Ababa
Teaching language
Learning language

Trust points: 230 (1%)

Send Message


member Tare14
Tare14Country: 531Bahir Dar
Teaching language
Learning language

Trust points: 230 (1%)

Send Message


member ked_ir
ked_irCountry: 531Dessie
Teaching language
Learning language

Trust points: 0 (0%)

Send Message


member abel_fanth
abel_fanthCountry: 531Addis Ababa
Teaching language
Learning language

Trust points: 0 (0%)

Send Message


member Eyoelg10
Eyoelg10Country: 531Addis Ababa
Teaching language
Learning language

Trust points: 30 (1%)

Send Message


member Abdurezak
AbdurezakCountry: 531Addis Ababa
Teaching language
Learning language

Trust points: 30 (1%)

Send Message


member 64002021
64002021Country: 531Hawassa
Teaching language
Learning language

Trust points: 30 (1%)

Send Message


Kahit anong bansa
1.
1.
Advanced SearchAdvanced Search

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
From to
Oo 
Oo