ค้นหาเพื่อน

Find Language Exchange Penpals!
ผลการค้นหาของคุณ กรองผลลัพธ์
  • นี่คือผลการค้นหาของคุณ: (Last connected members appear first)
member Kevin0811
Kevin0811Country: 498Tallinn
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« I'm an Estonian lad. I've studied English and German at the university. I'd be happy to find language partners who'd like to practice Russian and Germ... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 410 (2%)

Send Message


member Kris25
Kris25Country: 498Tallinn
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member kariiin
kariiinCountry: 498Tallinn
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Hi! Looking forward to learn foreign languages mentioned a few rows up. Don´t hesitate to contact me. »

VIP VIP SILVER MEMBERคะแนนความน่าเชื่อถือ: 210 (1%)

Send Message


member ksenia_sok
ksenia_sokCountry: 498Kohtla-Järve
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 400 (2%)

Send Message


member 1234598
1234598Country: 498Tallinn
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 230 (1%)

Send Message


member Veronika88
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Hello guys. I am Russian but live in Estonia, my native language is Russian and as I am an English teacher, my English is good too. I would like to ma... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 400 (2%)

Send Message


member status22
status22Country: 498Tallinn
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 0 (0%)

Send Message


member taiki_kimu
taiki_kimuCountry: 498Tallinn
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 0 (0%)

Send Message


member natalja_ju
natalja_juCountry: 498Tallinn
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 0 (0%)

Send Message


member NataljaK
NataljaKCountry: 498Tallinn
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« I'm married and I want to just practice in language learning. »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 410 (2%)

Send Message


member CoffeeTime
CoffeeTimeCountry: 498Kohtla-Järve
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 230 (1%)

Send Message


member 567897
567897Country: 498Tallinn
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member Gaziev
GazievCountry: 498Tallinn
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 230 (1%)

Send Message


member fb_1566665135
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 0 (0%)

Send Message


member Andrei234
Andrei234Country: 498Tallinn
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member Helenake
HelenakeCountry: 498Tallinn
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member arsenjev_v
arsenjev_vCountry: 498Tallinn
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 0 (0%)

Send Message


member nikk123
nikk123Country: 498Narva
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


ประเทศไหนก็ได้ or ประเทศไหนก็ตาม
1.
1.
ค้นหาขั้นสูงค้นหาขั้นสูง

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
From to
ใช่ 
ใช่