ค้นหาเพื่อน

Find Language Exchange Penpals!
ผลการค้นหาของคุณ กรองผลลัพธ์
  • นี่คือผลการค้นหาของคุณ: (Last connected members appear first)
member Kevin0811
Kevin0811Country: 498Tallinn
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« I'm an Estonian lad. I've studied English and German at the university. I'd be happy to find language partners who'd like to practice Russian and Germ... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 410 (2%)

Send Message


member olga_galim
olga_galimCountry: 498Tallinn
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« I am learning English and want to practice and improve my English. Any help is welcome. »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 200 (1%)

Send Message


member valoha
valohaCountry: 498Tallinn
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Jeg lærer norsk. Uczę się polskiego. Mogę pomóc uczyć się rosyjskiego. »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 410 (2%)

Send Message


member andres_tab
andres_tabCountry: 498Viljandi
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 0 (0%)

Send Message


member toits
toitsCountry: 498Tartu
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Hello! I'm fom Estonia. I want to learn Spanish and practice English and helping someone else improve their Estonian. »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 410 (2%)

Send Message


member rekim
rekimCountry: 498Tallinn
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 230 (1%)

Send Message


member wholiya
wholiyaCountry: 498Tallinn
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member NadinGrig
NadinGrigCountry: 498Tallinn
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 270 (1%)

Send Message


member Natajaju
NatajajuCountry: 498Tallinn
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member natalja_ju
natalja_juCountry: 498Tallinn
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 0 (0%)

Send Message


member Alisalauvv
AlisalauvvCountry: 498Tallinn
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 230 (1%)

Send Message


member dkroi
dkroiCountry: 498Tartu
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member NataljaK
NataljaKCountry: 498Tallinn
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« I'm married and I want to just practice in language learning. »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 410 (2%)

Send Message


member Riin
RiinCountry: 498Tallinn
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« I love languages - all those I have here in list I want to learn now and later some more:D Believe or not but more you learn easier it comes. I may he... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 550 (2%)

Send Message


member akvile_sed
akvile_sedCountry: 498Tallinn
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 0 (0%)

Send Message


member terye
teryeCountry: 498Tartu
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Hi! I´m a native speaker of Estonian, also speak English, Swedish, German, Russian and some Spanish and French, I´d really like to practise the last ... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 210 (1%)

Send Message


member kikas64
kikas64Country: 498Tallinn
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member 7777
7777Country: 498Tapa
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 210 (1%)

Send Message


ประเทศไหนก็ได้ or ประเทศไหนก็ตาม
1.
1.
ค้นหาขั้นสูงค้นหาขั้นสูง

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
From to
ใช่ 
ใช่