ค้นหาเพื่อน

Find Language Exchange Penpals!
ผลการค้นหาของคุณ กรองผลลัพธ์
  • นี่คือผลการค้นหาของคุณ: (Last connected members appear first)
member AbrahamSucre
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« My name's Abraham and I am from Ecuador. My mother's language is Spanish but I also know and understand Portuguese language from Brazil. I am not wise... »

VIP VIP SILVER MEMBERคะแนนความน่าเชื่อถือ: 15 020 (43%)

Send Message


member Katherine77
Katherine77Country: 525Guayaquil
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Hi ! I want to know about other cultures and teach others,if there something you want to know about spanish or english you can ask me. Puedo ayudar... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 1 460 (5%)

Send Message


member Mar22
Mar22Country: 525Guayaquil
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษาyih

« Hi !!! »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 430 (2%)

Send Message


member isaacpacas
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Hello, Nice to meet you. Im isaac. Im from Quito-Ecuador. I am Latino. Currently Im learning english, and Id like to talk on skype, zoom, whats app t... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 500 (2%)

Send Message


member Crist90
Crist90Country: 525Latacunga
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« El conocimiento es algo ilimitado siempre estamos en constante aprendizaje y compartir ese conocimiento, esa es una premisa que practico y por ello m... »

VIP VIP SILVER MEMBERคะแนนความน่าเชื่อถือ: 19 560 (56%)

Send Message


member d1a2n3i4e5l6
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษาgsw

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 230 (1%)

Send Message


member Josemiguel91
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Hello...I'm interested in improving my skills at English. if someone wants to learn Spanish I can teach you »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 530 (2%)

Send Message


member Jes20
Jes20Country: 525Otavalo
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษาhrugct

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 230 (1%)

Send Message


member FreddyDavid
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member Jean15Carlos
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 60 (1%)

Send Message


member Graceelizabeth
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Hi I’m Grace from Ecuador. I want to learn English (I have a begginer level) and I can teach you Spanish (It is my native language) 😃 »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 430 (2%)

Send Message


member Ibethns
IbethnsCountry: 525Quito
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« I'm a kind, honest, hardworker, romantic and trustworthy person. I'm a kid at heart and feel much younger than my age. I like going to beach, movies,... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 430 (2%)

Send Message


member diego_osor
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« My name is Diego,I'm from Ecuador. I would like to improve my English and to learn Turkish. I can help you with Spanish. »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 1 630 (5%)

Send Message


member miriam_lup
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 0 (0%)

Send Message


member llomaldi
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Hi, I'm a fun, happy, kind indigenous southamerican guy, who is looking for friends with whom I can practice my english. If somone would like to be my... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 530 (2%)

Send Message


member jasson_sanchezc
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Soy estudiante de ingeniería civil, me gustaría mejorar mi inglés »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 470 (2%)

Send Message


member Majopd
MajopdCountry: 525Milagro
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member ana_belen
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« I am Ana Belén. I want to pratice english and french and I could to teach spanish. :) »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 200 (1%)

Send Message


ประเทศไหนก็ได้ or ประเทศไหนก็ตาม
1.
1.
ค้นหาขั้นสูงค้นหาขั้นสูง

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
From to
ใช่ 
ใช่