Tìm bạn

Find Language Exchange Penpals!
Kết quả tìm kiếm của bạn Lọc kết quả
  • Đây là những kết quả tìm kếm của bạn: (Những thành viên kết nối gần đây sẽ được đăng đầu tiên)
member cute_gabi
cute_gabiCountry: 485Vinkovci
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hello everyone! My name is Gabrijela. I want to improve my English, but I also like chatting, meet new people all over the world and know more about t... »

Điểm tin cậy: 1 000 (3%)

Gửi tin nhắn


member Perlla
PerllaCountry: 485Zagreb
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« I'm from Croatia. I wan't speak on English and Spanish. I like Spanish very much but I am beginer so I need someone to talk with me and help me to tea... »

Điểm tin cậy: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


member dc_hi
dc_hiCountry: 485Šibenik
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang họclch

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member hoho
hohoCountry: 485Zagreb
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 10 (1%)

Gửi tin nhắn


member Rose_7
Rose_7Country: 485Zagreb
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hello, I'm from Croatia and learn English and German. I am 48 years old and I am a civil engineer. »

Điểm tin cậy: 410 (2%)

Gửi tin nhắn


member Wave45
Wave45Country: 485Koprivnica
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hi, i would like to improve my english as my job requires it and i tend to travel a lot. So lets make a friend and learn! »

Điểm tin cậy: 430 (2%)

Gửi tin nhắn


member Tere30
Tere30Country: 485Zagreb
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member house_dome
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member anja_sucic
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member josipa_koz
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« I am a beginner in German language, I speak Croatian. Plan to move to Germany soon. »

Điểm tin cậy: 200 (1%)

Gửi tin nhắn


member Lisabeth
LisabethCountry: 485Zagreb
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« :) »

Điểm tin cậy: 420 (2%)

Gửi tin nhắn


member Honeymoon001
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hi!! I am here to improve my English skills trough conversation.. tnx for helping »

Điểm tin cậy: 430 (2%)

Gửi tin nhắn


member gordana_zi
gordana_ziCountry: 485Vrbovec
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member Poe1
Poe1Country: 485Osijek
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member MeriMystica
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« I would like to learn English better. And also, spanish, but that I would need to learn grom scratch »

Điểm tin cậy: 430 (2%)

Gửi tin nhắn


member n00e
n00eCountry: 485Cres
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member alekskardo
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member zzoran
zzoranCountry: 485Zagreb
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hi! I would like to chat with anyone who speaks English (or German) as a native language. My native language is Croatian and I am happy to help someon... »

Điểm tin cậy: 550 (2%)

Gửi tin nhắn


Bất kì quốc gia nào
1.
1.
Tìm kiếm nâng caoTìm kiếm nâng cao

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
Từ đến
Vâng 
Vâng