Tìm bạn

Find Language Exchange Penpals!
Kết quả tìm kiếm của bạn Lọc kết quả
  • Đây là những kết quả tìm kếm của bạn: (Những thành viên kết nối gần đây sẽ được đăng đầu tiên)
member Hope888
Hope888Country: 485Rijeka
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

30 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member Perlla
PerllaCountry: 485Zagreb
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« I'm from Croatia. I wan't speak on English and Spanish. I like Spanish very much but I am beginer so I need someone to talk with me and help me to tea... »

230 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member Cutylux
CutyluxCountry: 485Zagreb
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

30 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member hansconon2019
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

30 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member NightBlossom
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« the night blooming flower shows only once »

230 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member AdriaG
AdriaGCountry: 485Otok
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

230 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member slaven_bus
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

0 Điểm (0%)

Gửi tin nhắn


member mihtina
mihtinaCountry: 485Dubrovnik
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

30 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member Natalya218
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

390 Điểm (2%)

Gửi tin nhắn


member zzoran
zzoranCountry: 485Zagreb
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hi! I would like to chat with anyone who speaks English (or German) as a native language. My native language is Croatian and I am happy to help someon... »

550 Điểm (2%)

Gửi tin nhắn


member Savanas37
Savanas37Country: 485Jastrebarsko
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

30 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member teaaa
teaaaCountry: 485Pula
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hello! I'm Tea from Croatia and I want to improve my English and learn Italian through conversation. I also can learn you Croatian. »

230 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member josipa_koz
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« I am a beginner in German language, I speak Croatian. Plan to move to Germany soon. »

200 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member Lely25
Lely25Country: 485Rijeka
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

30 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member Veky7
Veky7Country: 485Rijeka
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

30 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member daniel_vuk
daniel_vukCountry: 485Vinkovci
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

0 Điểm (0%)

Gửi tin nhắn


member 7ivn1
7ivn1Country: 485Osijek
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« hello.... My name is Ivan and I want to learn englih language if someone is willing to teach me English let me know. Thank you :) »

430 Điểm (2%)

Gửi tin nhắn


member Sladi
SladiCountry: 485Pazin
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

30 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


Bất kì quốc gia nào
1.
1.
Tìm kiếm nâng caoTìm kiếm nâng cao

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
Từ đến
Vâng 
Vâng