Tìm bạn

Find Language Exchange Penpals!
Kết quả tìm kiếm của bạn Lọc kết quả
  • Đây là những kết quả tìm kếm của bạn: (Những thành viên kết nối gần đây sẽ được đăng đầu tiên)
member Prosto00
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member tarana84
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hello.I try to learn english language.So i am here for practice my english.I know russian well.If somebody want to practice russian.I can help. »

Điểm tin cậy: 410 (2%)

Gửi tin nhắn


member Neaj-222
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Learning new languages is a passion for me! »

Điểm tin cậy: 435 (2%)

Gửi tin nhắn


member nicat_rustam
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hallo! Ich heiße Nidschat. Ich bin 29 Jare alt. ich studiere Theaterregie an Universität für Kultur und Kunst in Aserbaidschan. Ich lerne Deutsch. Bi... »

Điểm tin cậy: 430 (2%)

Gửi tin nhắn


member Minnie1881
Minnie1881Country: 483Sumgait
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


member tiqr57
tiqr57Country: 483Baku
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member Lady-04
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


member Natiq_Salamov
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member Jalal001
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 410 (2%)

Gửi tin nhắn


member eminba777
eminba777Country: 483Sumqayit
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member Ali_M1
Ali_M1Country: 483Mingecevir
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member sunny_day94
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 210 (1%)

Gửi tin nhắn


member ulviyy_mur
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member frsprit
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member Azeripatriot
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member Bella666
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member Theagh
TheaghCountry: 483Bakı
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« I am a student of UFAZ ( Universite Franco-Azerbaidjanaise) and currently i am looking for someone to help me in learning French. Also I know some Rus... »

VIP VIP GOLD MEMBERĐiểm tin cậy: 41 820 (100%)

Gửi tin nhắn


member aysel_asge
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


Bất kì quốc gia nào
1.
1.
Tìm kiếm nâng caoTìm kiếm nâng cao

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
Từ đến
Vâng 
Vâng