Krasnoyarsk Krai - Mạng lưới Polyglot

TỔ CHỨC MỘT BUỔI HỌP NHÓM MỚI TẠI ĐÂY!Điền tên thành phố của bạn:
Chào mừng Krasnoyarsk Krai tới mạng lưới Polyglot

Have a look at the PHOTOS from the recent meetings in Krasnoyarsk!Lời nhận xét
 • 1 Lời nhận xét
Alexqc1990 profile picture Alexqc1990July 2019
Здравствуйте все. Я ищу кого-то, чтобы практиковать русский со мной. Я могу помочь с английским и испанским языками. Спасибо.

Họ nói đến chúng tôi!

Media coverage - Polyglot Club
 • Không có buổi họp nhóm nào được tìm thấy tại Krasnoyarsk Krai.
Tạo sự kiện (Krasnoyarsk Krai)
Thành viên
 • Darya_businka profile picture
 • nadya_792 profile picture
 • MarieIonina profile picture
 • Alfucio profile picture
 • Amura profile picture
 • Alexey_Elivanov profile picture
 • gigaom45 profile picture
 • Afanasev_Sergey profile picture
 • Vladlena-vlada profile picture
 • Bushido_8 profile picture
 • Marina9807 profile picture
 • Dolce_Faust profile picture
 • Un301 profile picture
 • VvladaV2004 profile picture
 • AnyaF profile picture
 • Segalex profile picture
 • grand_marchello profile picture
 • devintruce profile picture
 • VladFromSiberia profile picture
 • Qwerrrti profile picture
 • zlatasu profile picture
 • EgorRus95358 profile picture
 • KristinaAlisa profile picture
 • sergani141 profile picture
 • Likakivi profile picture
 • Siberian-Ivanhoe profile picture
 • calmwater profile picture
 • Sofia_Glambockaya profile picture
 • ohot79 profile picture
 • fb_1576852952 profile picture
 • lelya_814 profile picture
 • olga_koval2 profile picture
 • Lana888 profile picture
 • Firebird_krsk profile picture
 • Tolm profile picture
 • Aneha profile picture